LOADING  
Fiscaal
Civiel

ABC-transacties (art. 3 lid 4 Wet OB)

ABC-transacties

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 augustus 2017
De redactie

ABC-leveringen

Ingeval door meer dan twee partijen overeenkomsten worden gesloten met een verplichting tot levering van eenzelfde goed dat vervolgens door de eerste partij rechtstreeks aan de laatste partij wordt afgeleverd, wordt dat goed geacht door ieder van die partijen te zijn geleverd (art. 3 lid 4 Wet OB). Bij deze 'ABC-overeenkomsten' is steeds sprake van opeenvolgende overeenkomsten. Deze bepaling kan van belang zijn voor de toepassing van vrijstellingen en tarieven. Is de levering vrijgesteld of geldt voor deze levering het verlaagde tarief, dan geldt die vrijstelling of dat tarief voor elke opvolgende partij.

De wil van de tussenliggende partijen dient gericht te zijn op de verkoop van het goed. Is dat niet het geval, dan is sprake van meerdere eigendomsoverdrachten en vindt de hoofdregel van art. 3 lid 1 Wet OB toepassing. De tussenliggende partijen kunnen ook particulieren zijn of in het buitenland zijn gevestigd. Bij particulieren treedt een cumulatie van heffing van omzetbelasting op, omdat zij de in rekening gebrachte omzetbelasting niet in aftrek kunnen brengen.

De BTW-richtlijn kent geen vergelijkbare bepaling. De basis voor deze bepaling dient daarom te worden gevonden in de hoofdregel van art. 14 lid 1 BTW-richtlijn. Of sprake is van een levering van een goed dient uit ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.