LOADING  
Fiscaal
Civiel

ABC-transacties (art. 3 lid 4 Wet OB)

ABC-transacties

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 juni 2022
De redactie

ABC-leveringen

Ingeval door meer dan twee partijen overeenkomsten worden gesloten met een verplichting tot levering van eenzelfde goed dat vervolgens door de eerste partij rechtstreeks aan de laatste partij wordt afgeleverd, wordt dat goed geacht door ieder van die partijen te zijn geleverd (art. 3 lid 4 Wet OB). Bij deze 'ABC-overeenkomsten' is steeds sprake van opeenvolgende overeenkomsten, terwijl de goederen fysiek maar één keer worden overgedragen. Deze bepaling kan van belang zijn voor de toepassing van vrijstellingen en tarieven. De regeling van art. 3 lid 4 Wet OB is opgenomen om partijen in staat te stellen aan hun btw-verplichtingen te voldoen. Omdat men slechts de partij kent met wie men een overeenkomst heeft gesloten wordt derhalve per overeenkomst de btw-positie bepaalt. Partijen in de keten hoeven dus geen kennis te hebben van de andere in de keten gesloten overeenkomsten. Voor internationale ABC-transacties is ter vereenvoudiging een regeling getroffen in art. 37c Wet OB.  

De wil van de tussenliggende partijen dient gericht te zijn op de verkoop van het goed. Is dat niet het geval, dan is sprake van meerdere eigendomsoverdrachten en vindt de hoofdregel van art. 3 lid 1 Wet OB toepassing. De tussenliggende partijen kunnen ook particulieren zijn of in het buitenland ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.