LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vererving afgezonderd particulier vermogen (art. 16 SW)

Vererving afgezonderd particulier vermogen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 oktober 2020

1 Algemeen

De bezittingen en de schulden van een afgezonderd particulier vermogen (APV) die op grond van art. 2.14a Wet IB 2001 aan de erflater tot aan zijn overlijden zijn toegerekend, worden geacht door middel van een fictieve verkrijging door de erfgenamen van die erflater krachtens erfrecht te zijn verkregen voor het deel dat aan elke erfgenaam wordt toegerekend (art. 16 lid 1 SW). Aan de erfgenamen wordt een zodanig deel toegerekend dat correspondeert met ieders gerechtigdheid tot de nalatenschap. 

Voor een meer uitgebreide toelichting op de kwalificatie als APV, wordt verwezen naar de toelichting op art. 2.14a Wet IB 2001.

2 Toerekening aan erfgenamen

Bij toerekening aan de erfgenamen zijn de regels van de Successiewet 1956 van toepassing. Als bijvoorbeeld tot het APV aanmerkelijkbelangaandelen behoren die een belang in een materiële onderneming vertegenwoordigen, dan zijn onder voorwaarden de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten van toepassing.

Als sprake is van een APV dat is toegerekend aan een erflater, dan verkrijgt een erfgenaam fictief krachtens erfrecht zijn deel van het APV van de erflater, ook wanneer vaststaat dat hetzelfde vermogen niet kan worden toegerekend aan de erfgenaam voor de inkomstenbelasting, omdat bij hem geen sprake is van een APV of fiscale transparantie. De vraag of vermogen als een APV kan worden toegerekend aan een erflater is namelijk ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.