LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vererving afgezonderd particulier vermogen (art. 16 SW)

Vererving afgezonderd particulier vermogen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Afgezonderd particulier vermogen Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 november 2021

1 Algemeen

De bezittingen en de schulden van een afgezonderd particulier vermogen (APV) die op grond van art. 2.14a Wet IB 2001 aan de erflater tot aan zijn overlijden zijn toegerekend, worden geacht door middel van een fictieve verkrijging door de erfgenamen van die erflater krachtens erfrecht te zijn verkregen voor het deel dat aan elke erfgenaam wordt toegerekend (art. 16 lid 1 SW). Aan de erfgenamen wordt een zodanig deel toegerekend dat correspondeert met ieders gerechtigdheid tot de nalatenschap. 

Voor een meer uitgebreide toelichting op de kwalificatie als APV, wordt verwezen naar de toelichting op art. 2.14a Wet IB 2001.

2 Toerekening aan erfgenamen

Bij toerekening aan de erfgenamen zijn de regels van de Successiewet 1956 van toepassing. Als bijvoorbeeld tot het APV aanmerkelijkbelangaandelen behoren die een belang in een materiële onderneming vertegenwoordigen, dan zijn onder voorwaarden de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten van toepassing.

Als sprake is van een APV dat is toegerekend aan een erflater, dan verkrijgt een erfgenaam fictief krachtens erfrecht zijn deel van het APV van de erflater, ook wanneer vaststaat dat hetzelfde vermogen voorafgaand aan dat overlijden van erlater niet voor de inkomstenbelasting kon worden toegerekend aan de erfgenaam, omdat bij hem op dat moment geen sprake was van een APV of fiscale transparantie. De vraag of vermogen als een APV kan worden toegerekend ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.