LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2021
De redactie

1 Voorwaarden schenkvrijstelling eigen woning (art. 5 UR S&E)

In art. 5 UR S&E zijn nadere voorwaarden gesteld waaraan moet worden voldaan om een geslaagd beroep te kunnen doen op de verhoogde vrijstelling in verband met een schenking bestemd voor besteding aan een eigen woning als bedoeld in art. 33 sub 5 en 7 SW. Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de wettelijke vereisten.
De structurele verhoging van de schenkvrijstelling voor de eigen woning naar € 100.000 per 1 januari 2017 was voor het Ministerie van Financiën reden om art 5 UR S&E tegen het licht te houden. Dit heeft geleid tot een wijziging. De grootste verandering is dat de schenking voor de eigen woning vanaf 1 januari 2017 in principe onvoorwaardelijk moet worden gedaan.

In art. 5 UR S&E zijn de volgende voorwaarden opgenomen in aanvulling op de wettelijke vereisten:

  1. de schenking moet onvoorwaardelijk worden gedaan.
    Dit betekent volgens de toelichting op de wijziging van de uitvoeringsregeling dat er geen onzekerheid mag bestaan over de schenking en dat deze later niet ongedaan kan worden gemaakt door herroeping door de schenker. De schenkvrijstelling is dus niet van toepassing als een herroepingsclausule in de schenkingsovereenkomst is opgenomen. Een zogenoemde tweetrapsschenking is dus eveneens niet mogelijk. Aan de ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.