LOADING  
Fiscaal
Civiel

Fiscale eenheid (art. 15 Wet Vpb)

Fiscale eenheid

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Certificering en decertificering Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Fiscale eenheid

In beginsel is elk lichaam voor de vennootschapsbelasting zelfstandig belastingplichtig. De regeling van de fiscale eenheid doorbreekt dit uitgangspunt. Op grond van deze regeling kan een moedermaatschappij de werkzaamheden en het vermogen van een dochtermaatschappij tot haar eigen vermogen rekenen en worden zij voor hun gezamenlijke resultaten in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken alsof sprake is van één belastingplichtig lichaam. De moedermaatschappij en dochtermaatschappij kunnen gezamenlijk verzoeken om voor de heffing van vennootschapsbelasting als één belastingplichtige te worden aangemerkt (art. 15 lid 1 jo 9 Wet Vpb). Dit staat bekend als een fiscale eenheid.

In deze toelichting wordt de fiscale eenheid op hoofdlijnen beschreven. Voor een uitgebreide uiteenzetting over de fiscale eenheid verwijst de redactie van Via Juridica naar andere bronnen. De artikelen 15aa tot en met 15aj en 15a Wet Vpb zijn ook van belang voor de fiscale eenheid. Op deze artikelen is in Via Juridica geen toelichting opgenomen.

Om in een fiscale eenheid te worden gevoegd moet aan de voorwaarden worden voldaan die zijn opgenomen in art. 15 lid 1 tot en met lid 8 Wet Vpb. Een van de voorwaarden is dat de moedermaatschappij de gehele juridische en economische eigendom bezit van ten minste 95% van de aandelen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.