LOADING  

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)Fiscaal
Inkomstenbelasting

Meesleepregeling (art. 4.9 Wet IB 2001)

Meesleepregeling

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 november 2022
De redactie

Algemeen

Van de meetrekregeling van art. 4.10 Wet IB 2001 moet worden onderscheiden de meesleepregeling (art. 4.9 Wet IB 2001). Op basis daarvan worden ook de overige aandelen in of winstbewijzen van een vennootschap waarin de belastingplichtige met andere vermogensbestanddelen (aandelen, opties, winstbewijzen) een zelfstandig aanmerkelijk belang houdt, maar die op zich zelf op grond van art. 4.6 en art. 4.7 Wet IB 2001 niet kwalificeren als een aanmerkelijk belang, meegesleept in het aanmerkelijk belang van de belastingplichtige. 

Zowel voor de toepassing van de meetrekregeling als de meesleepregeling worden met aandelen en winstbewijzen gelijkgesteld koopopties op aandelen en winstbewijzen (art. 4.4 Wet IB 2001). Deze gelijkstelling geldt niet voor de toepassing van art. 4.6 en art. 4.7 Wet IB 2001.

Voorbeelden:

  • X heeft 10% aandelen A BV en koopopties op 3% aandelen A BV. De koopopties worden voor de toepassing van art. 4.6 Wet IB 2001 niet gelijkgesteld met aandelen, maar voor de toepassing van de meesleepregeling wel, zodat de koopopties bij X op grond van art. 4.9 Wet IB 2001 tot zijn aanmerkelijk belang worden gerekend. X heeft immers door zijn 10% aandelenbelang een aanmerkelijk belang op grond van art. 4.6 Wet IB 2001. 
  • Heeft X 3% aandelen A BV en koopopties op winstbewijzen die rechtgeven op 10% van de jaarwinst, dan heeft X ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.