LOADING  

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)Fiscaal
Inkomstenbelasting

Inkomen uit aanmerkelijk belang (art. 4.12 Wet IB 2001)

Inkomen uit aanmerkelijk belang

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Aandelenoverdracht, Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 november 2022
De redactie

1 Inleiding

Het begrip inkomen uit aanmerkelijk belang wordt omschreven in art. 4.12 Wet IB 2001 als de som van:

  • de reguliere voordelen verminderd met de in art. 4.15 Wet IB 2001 omschreven aftrekbare kosten;
  • de vervreemdingsvoordelen;

dit alles verminderd met de persoonsgebonden aftrek bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet IB 2001.
De persoonsgebonden aftrek komt overigens pas in box 2 aan de orde indien in het betreffende belastingjaar in de boxen 1 en 3 onvoldoende positief inkomen is om de persoonsgebonden aftrek in mindering te brengen (art. 6.2 Wet IB 2001).

2 Reguliere voordelen

Reguliere voordelen zijn de voordelen die worden getrokken uit de tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbewijzen. Daarvan is sprake als een vermogensverschuiving plaatsvindt naar de aandeelhouder die wordt gedekt door de in de vennootschap aanwezige winst (zie HR 18 januari 1959, nr 13763, BNB 1959/124, brondocument niet beschikbaar). Dit zal doorgaans geschieden in de vorm van een dividenduitkering. Onder dividend is overigens ook te begrijpen het verkapte of vermomde dividend. Dit is een winstuitdeling door de BV in de vorm een te hoge of te lage prijs bij transacties tussen een aanmerkelijkbelanghouder en diens BV of een te hoge of te lage rente op een vordering op respectievelijk schuld aan de BV. Hier ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.