LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR)

Vrijstelling btw-belaste levering

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Nieuwbouw, Bouwterrein Mail a friend
Bijgewerkt tot 22 september 2022
De redactie

1 Inleiding

De verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is belast met overdrachtsbelasting (art. 2 WBR) en in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Voor de levering van zogenoemde nieuwe onroerende zaken en bouwterreinen wordt een uitzondering gemaakt op de vrijstelling van omzetbelasting (art. 11.1.a onder 1 Wet OB). De levering van dergelijke onroerende zaken zijn belast met omzetbelasting. Ter voorkoming van dubbele belasting geldt ingeval de levering van rechtswege is belast met omzetbelasting een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting (art. 15.1.a WBR). Op deze wijze wordt samenloop van de twee belastingen voorkomen.

In een aantal situaties echter is de vrijstelling van art. 15.1.a WBR in beginsel niet van toepassing, onder meer als het goed reeds als bedrijfsmiddel is gebruikt en de verkrijger de BTW op grond van art. 15 Wet OB geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen.
Omdat in een aantal gevallen strikte toepassing van de samenloopvrijstelling (art. 15.1.a WBR) zou leiden tot een ongewenste samenloop van omzetbelasting en overdrachtsbelasting, is bij besluit van 16 maart 2017, nr 2017-51500 hardheidsbeleid geformuleerd.

2 BTW belaste levering

Als hoofdregel geldt dat de levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt niet voor de levering van (art. 11.1.a onder 1 Wet OB...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.