LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verdeling van nalatenschap of huwelijksgoederengemeenschap (art. 35f SW)

Verdeling van nalatenschap of huwelijksgoederengemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 oktober 2017
De redactie

1 Verdeling van nalatenschap of huwelijksgoederengemeenschap

Wordt een nalatenschap binnen twee jaar na het overlijden verdeeld en ontstaat door deze verdeling een wijziging in de gerechtigdheid tot de onderneming, dan wordt de aanslag van de verkrijger op verzoek aangepast (art. 35f lid 1 jo lid 3 SW). Hetzelfde geldt bij de verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap waarin de erflater was gerechtigd (art. 35f lid 2 SW). Het verzoek moet worden gedaan binnen acht maanden nadat de verdeling heeft plaatsgevonden (art. 35f lid 4 SW). Als voorwaarde geldt dat de verdeling binnen twee jaar na het overlijden van de erflater plaatsvindt (art. 35f lid 3 SW). De staatssecretaris keurt goed dat in zeer bijzondere gevallen de Inspecteur een redelijke verlenging toestaat. Om verlenging moet binnen de tweejaarstermijn wordt verzocht (MvF 31 januari 2013, nr BLKB2012/1221M, onderdeel 5).
Als de verdeling plaatsvindt voordat de aanslag erfbelasting is opgelegd, zal de Inspecteur bij het opleggen van de aanslag met de verdeling van de nalatenschap of huwelijksgemeenschap logischerwijs rekening houden. Dat is echter niet het geval als de verdeling plaatsvindt na de twee jaarstermijn maar wel voordat de aanslag is opgelegd (Rb Breda 23 november 2011, nr 10/4112, ECLI:NL:RBBRE:2011:BV1094). Het is dus mogelijk een turboverdeling toe te passen op ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.