LOADING  
Fiscaal
Civiel

Overgang algemeenheid van goederen (art. 37d Wet OB)

Overgang algemeenheid van goederen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 september 2022
mr. L.E. Welkers

1 Inleiding

Een levering of een dienst verricht door een ondernemer, is in principe belast met omzetbelasting. Een van de uitzonderingen hierop vormt de overdracht van goederen in het kader van de overgang van een algemeenheid van goederen en diensten. Bij de overgang van een algemeenheid van goederen wordt op grond van art. 37d Wet OB (voorheen art. 31 Wet OB) geacht geen levering of dienst plaats te vinden zodat geen btw-heffing plaatsvindt. Door deze fictie blijft de transactie geheel buiten de heffing van omzetbelasting.
Degene op wie de algemeenheid van goederen overgaat, neemt voor de omzetbelasting de plaats in van de overdrager. Bij een overgang van een algemeenheid van goederen is bij aanwezigheid van registergoederen binnen de algemeenheid opteren voor een belaste levering niet mogelijk. Een eventueel lopende herzieningsperiode blijft in stand en gaat over op de verkrijger.

2 Jurisprudentie geeft criteria voor het begrip 'algemeenheid van goederen'

Er is geen definitie van het begrip algemeenheid van goederen opgenomen in de Btw-richtlijn of de Wet OB.
In de literatuur en jurisprudentie is wel nadere invulling aan het begrip gegeven. Leidraad vormen een arrest van het Hof van Justitie EU (27 november 2003, nr C-497/01, ECLI:EU:C:2003:644, Zita Modes) en een arrest van de Hoge Raad (2 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ9674...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.