LOADING  

Ficties SW

Levensverzekering en derdenbeding (art. 13 SW)

Levensverzekering en derdenbeding

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Levensverzekering, Gemeenschap van goederen, Verrekenbedingen, Verzekeringen, Ficties SW Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2019

1 Inleiding

Sluit iemand een levensverzekering af op zijn leven en benoemt hij een ander als begunstigde, dan verkrijgt de begunstigde op grond van een zelfstandig recht van de verzekeringsmaatschappij de uitkering uit die levensverzekering. De begunstigde verkrijgt dus niet krachtens erfrecht, zodat niet op grond van art. 1 SW erfbelasting kan worden geheven. De fictie van art. 13 SW voorkomt dat op deze wijze erfbelasting wordt bespaard door al hetgeen dat wordt verkregen uit de levensverzekeringovereenkomst of krachtens een derdenbeding aan te merken als verkregen krachtens erfrecht. De verkrijging wordt belast voor zover deze kan worden toegerekend aan de onttrekking aan het vermogen van erflater, met dien verstande dat rechten die reeds aan erf- of schenkbelasting zijn onderworpen, niet nogmaals worden belast. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een lopende polis is vererfd.

Eenvoudigheidshalve kan worden gezegd dat om toepassing van art. 13 SW te voorkomen de verzekerde/erflater en de verzekeringnemer niet dezelfde persoon mogen zijn. In dat geval is niets aan het vermogen van de verzekerde/erflater onttrokken.

Met betrekking tot de toepassing van art. 13 SW is een beleidsbesluit gepubliceerd (MvF 14 december 2010, nr DGB2010/873M). De volgende twee onderdelen uit dit besluit worden hierna niet behandeld:

  • de verkrijging krachtens ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.