LOADING  

Ficties SW

Afstand van huwelijksgemeenschap (art. 6 SW)

Afstand van huwelijksgemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Gemeenschap van goederen, Ficties SW Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Inleiding

De Successiewet 1956 sluit ten aanzien van verkrijgingen aan bij het civielrechtelijke verkrijgingsbegrip. Indien civielrechtelijk geen sprake is van verkrijging krachtens erfrecht of schenking, wordt dit fiscaal gevolgd (zie art. 1 lid 1 SW). Voor gevallen waar civielrechtelijk geen sprake is van een verkrijging krachtens erfrecht of schenking heeft de wetgever voor de Successiewet 1956 een aantal ficties opgenomen. Deze fictiebepalingen zorgen ervoor dat verkrijgingen alsnog worden aangemerkt als ware zij verkregen krachtens erfrecht of schenking. De eerste fictie is te vinden in art. 6 SW.

2 Afstand van huwelijksgemeenschap

Het doel van deze fictiebepaling is voorkomen dat erfgenamen door afstand, als bedoeld in art. 1:105 lid 1 BW, van de huwelijksgemeenschap van erflater de langstlevende via de aanwas krachtens het huwelijksvermogensrecht bevoordelen. De aanwas via het huwelijksgoederenrecht is namelijk niet belast met erfbelasting, omdat de langstlevende op grond van het huwelijksgoederenrecht het aandeel verkrijgt (art. 1:103 lid 2 BW).

De regeling van art. 6 SW is van toepassing bij echtgenoten en geregistreerde partners (art. 1:80b BW jo art. 2 lid 6 AWR) tussen wie een huwelijks- of partnerschapsgemeenschap bestaat. Afstand als bedoeld in art. 1:103 BW behelst per definitie de gehele overeengekomen huwelijks- dan wel partnerschapsgemeenschap. Voorwaarden voor het van toepassing zijn van art. 6 SW is dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.