LOADING  

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Waardering bezittingen en schulden (art. 5.19 Wet IB 2001)

Waardering bezittingen en schulden

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 juli 2022
De redactie

1 Algemeen

Bezittingen en schulden in box 3 worden in beginsel in aanmerking genomen voor de waarde in het economische verkeer. In art. 5.20 Wet IB 2001 is een afwijkende regelingen opgenomen voor de waardering van woningen (niet zijnde de eigen woning), in art. 5.21 Wet IB 2001 voor effecten, in art. 5.22 Wet IB 2001 voor genotsrechten en in art. 5.23 Wet IB 2001 voor periodieke uitkeringen. Zie het leerstuk van de betreffende wetsartikelen voor een nadere toelichting op de afwijkende regelingen.

2 Vorderingen

Bij de bepaling van de waarde in het economische verkeer van vorderingen spelen de volgende factoren een rol (HR 16 januari 1974, nr 17.234, ECLI:NL:HR:1974:AX4567, BNB 1975/26, brondocument niet beschikbaar):

  • het nominale bedrag;
  • de termijn van opeisbaarheid;
  • het rentepercentage;
  • de gegoedheid van de debiteur; en
  • door de debiteur gestelde zekerheden.

Deze factoren kunnen tot gevolg hebben dat de waarde in het economische verkeer van de vordering meer of minder bedraagt dan de nominale waarde. De waarde in het economische verkeer van de vordering zal de nominale waarde bedragen of meer, als de vordering direct opeisbaar is, het rentepercentage meer bedraagt dan de marktrente, de debiteur gegoed is en voldoende zekerheden heeft gesteld. Daarentegen heeft een lange opeisbaarheidtermijn van de vordering, een verschuldigde rente die lager is dan de marktrente, een twijfelachtige gegoedheid van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.