LOADING  
Fiscaal
Civiel

Woonplaats bij dienstbetrekking tot Staat der Nederlanden (art. 2 SW)

Woonplaats bij dienstbetrekking tot Staat der Nederlanden

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Internationaal familierecht, Ficties SW Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Inleiding

Voor de heffing van erf- en schenkbelasting speelt de woonplaats een belangrijke rol. Erfbelasting wordt alleen geheven als de erflater ten tijde van het overlijden in Nederland woonde. Schenkbelasting wordt alleen geheven als wordt verkregen van een schenker die ten tijde van de schenking in Nederland woonde. Met Nederland wordt in dit verband bedoeld 'het in Europa gelegen deel van het Koninkrijk' (art. 2 lid 3 onder d ten derde AWR). Gewoonlijk wordt voor de woonplaats aansluiting gezocht bij hetgeen in art. 4 AWR is bepaald: waar iemand woont, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. In art. 2 en art. 3 SW zijn nadere regels opgenomen over de woonplaats met betrekking tot de toepassing van de Successiewet.

2 Woonplaats diplomaten e.d.

In bepaalde gevallen wordt iemand met de Nederlandse nationaliteit (hierna: Nederlander) die in dienstbetrekking staat tot de Staat der Nederlanden en is uitgezonden naar het buitenland, voor de heffing van erf- en schenkbelasting geacht steeds in Nederland te wonen (art. 2 lid 1 SW). Het betreft Nederlanders die zijn uitgezonden:

  • als lid van een diplomatieke, permanente of consulaire vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden. Bij permanente vertegenwoordiging moet men denken aan de Europese Unie, NAVO, VN en OESO; of
  • om in het kader van ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.