LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vermindering van de aanslag (art. 53 SW)

Vermindering van de aanslag

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Legitieme portie, Tweetrapsmaking Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 oktober 2022
De redactie

1 Herroepelijke schenking

In de Successiewet is ook een regeling in de wet opgenomen die ziet op herroepelijke schenkingen (art. 53 lid 2 en 3 SW). Hieruit volgt dat bij de teruggaaf van schenkbelasting rekening wordt gehouden met de voordelen die daadwerkelijk tijdens de bezitsperiode zijn genoten.

Wanneer bij een schenking de bevoegdheid tot herroeping is bedongen, ontstaat een herroepelijke schenking. Als de schenking later wordt herroepen, dan is sprake van de vervulling van een voorwaarde, zoals bedoeld in art. 53 lid 1 SW. Voor zover door de herroeping een wijziging wordt gebracht in de persoon van de verkrijger wordt vermindering van de aanslag schenkbelasting verleend. De vervulling van een voorwaarde heeft geen terugwerkende kracht (art. 3:38 lid 2 BW). Daardoor blijven de vruchten die tijdens het bestaan van de schenking door de begiftigde zijn genoten, ook na de herroeping van de schenking bij de begiftigde.

De fiscale behandeling ter zake van de vruchten bij een herroepelijke schenking wijkt af van de civielrechtelijke regels. Uit art. 53 lid 2 en 3 SW volgt dat bij de teruggaaf van schenkbelasting rekening wordt gehouden met de voordelen die daadwerkelijk tijdens de bezitsperiode zijn genoten. Het bedrag van de vermindering van de aanslag schenkbelasting wordt verlaagd ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.