LOADING  
Fiscaal
Civiel

Diensten (art. 4 Wet OB)

Diensten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 juli 2022

1 Diensten

Diensten zijn in art. 4 lid 1 Wet OB gedefinieerd als alle prestaties niet zijnde leveringen van goederen in de zin van art. 3 Wet OB.

Voorts wordt in art. 4 lid 2 Wet OB met een dienst verricht onder bezwarende titel, als bedoeld in art 1 onder a Wet OB, gelijkgesteld het gebruiken van een tot het bedrijf behorend goed voor privé-doeleinden van de ondernemer of zijn personeel, of, meer in het algemeen, het gebruik voor andere dan bedrijfsdoeleinden, wanneer voor dit goed recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van belasting is ontstaan. In de toelichting wordt aandacht besteed aan de btw-heffing inzake het privégebruik van onroerende zaken. Te denken valt aan onder meer  vakantiewoningen die zowel voor verhuur als privé worden gebruikt.

2 Btw-heffing over privégebruik bij onroerende zaken

Naar aanleiding van de door de EU uitgevaardigde technische Herzieningsrichtlijn met betrekking tot heffing van btw over privégebruik van onroerende zaken is de Wet OB per 1 januari 2011 - waar het betreft de heffing van btw over privégebruik van onroerende zaken - gewijzigd. Deze wetswijziging was opgenomen in de Wet implementatie Technische herzieningsrichtlijn. Dit betekende een aanpassing van het systeem van heffing over privégebruik van onroerende zaken zoals dat vanaf 2007 gold naar aanleiding van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.