LOADING  
Fiscaal
Civiel

Diensten (art. 4 Wet OB)

Diensten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 april 2022

1 BTW-heffing over privégebruik bij onroerende zaken

Naar aanleiding van de door de EU uitgevaardigde technische Herzieningsrichtlijn met betrekking tot heffing van BTW over privégebruik van onroerende zaken is de Wet OB per 1 januari 2011 - waar het betreft de heffing van BTW over privégebruik van onroerende zaken - gewijzigd. Deze wetswijziging was opgenomen in de Wet implementatie Technische herzieningsrichtlijn. Dit betekende een aanpassing van het systeem van heffing over privégebruik van onroerende zaken zoals dat vanaf 2007 gold naar aanleiding van de uitspraak Charles-Tijmens.

2 Huidige systeem (vanaf 1 januari 2011)

Art. 15 lid 1 slot Wet OB bepaalt dat de BTW over uitgaven in verband met tot het bedrijfsvermogen behorende onroerende zaken (zoals aanschaffings-, onderhouds- en renovatiekosten) slechts aftrekbaar is naar evenredigheid van het gebruik van de zaak voor bedrijfsdoeleinden (uiteraard: mits het gaat om bedrijfsdoeleinden waarvoor recht op aftrek van voorbelasting bestaat).  
In geval van wijziging in het privégebruik in de navolgende 10 jaar blijft de herzieningsregeling van toepassing (art. 15 lid 6 jo art. 11 e.v. Uitvoeringsbeschikking Wet OB). De correctie van de aftrek geschiedt conform de regeling voor de herziening van de aftrek voor overige investeringsgoederen en geldt zowel voor op- als neerwaartse wijzigingen in privégebruik. Voor een rekenvoorbeeld, zie TK 32400, nr 3, p. 2-3.

3 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.