LOADING  
Fiscaal
Civiel

Diensten (art. 4 Wet OB)

Diensten

Mail a friend
Bijgewerkt tot 22 november 2018

1 BTW-heffing over privégebruik bij onroerende zaken

Vanuit de EU is een technische Herzieningsrichtlijn uitgevaardigd met betrekking tot heffing van BTW over privégebruik van onroerende zaken. Dit is voor Nederland aanleiding geweest tot wijziging van de Wet OB per 1 januari 2011 waar het betreft de heffing van BTW over privégebruik van onroerende zaken. Dit betekende een aanpassing van het systeem van heffing over privégebruik van onroerende zaken zoals dat vanaf 2007 gold naar aanleiding van de uitspraak Charles-Tijmens.

2 Systeem tot 1 januari 2007

Een btw-ondernemer is volgens de wet slechts aftrekgerechtigd voor zover een aangeschaft goed of afgenomen dienst wordt gebezigd in het kader van de onderneming (art. 2 en 15 lid 1 Wet OB).
Tot 1 januari 2007 gold het volgende systeem. Op het moment van ingebruikname van een goed of dienst, werd bepaald in hoeverre aftrek gerechtvaardigd was (art. 15 lid 4 Wet OB). Bij de aangifte over het laatste belastingtijdvak van een boekjaar vond vervolgens herrekening plaats van de in aftrek gebrachte omzetbelasting op basis van de voor het gehele boekjaar geldende regels.
Tot 1 januari 2007 gold dat na het eerste boekjaar geen herrekening of herziening van de aftrek meer plaatsvond.

In 2003 is door de Hoge Raad aan het Hof van Justitie EG de vraag ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.