Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Doen aantekenen van beroep (Art. 433 Rv)

Bijgewerkt tot 13-01-2021

1 Algemeen De wet maakt het mogelijk gewone rechtsmiddelen in te schrijven in het door de griffie van het gerecht dat de uitspraak heeft gewezen gehouden register, art. 433 Rv. Onder gewone rechtsmiddelen worden verstaan verzet, hoger beroep en cassatie. Inschrijving is doorgaans niet verplicht. Als echter de uitspraak betrekking heeft op registergoederen, is dat soms anders. Niet-inschrijving van het rechtsmiddel in het rechtsmiddelenregister kan tot gevolg hebben dat de rechter tot niet-ontva…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 433 [Geldend t/m 30-04-2023]

De partij die verzet heeft gedaan, of hoger beroep of beroep in cassatie heeft ingesteld, heeft de bevoegdheid om daarvan ter griffie van het gerecht dat het bestreden vonnis heeft uitgesproken, in een daartoe bestemd register aantekening te doen houden, met vermelding van de namen van de partijen, de dagtekening van het vonnis en die van het verzet, het hoger beroep of het beroep in cassatie.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Sanctie van niet-ontvankelijkheid van beroep tegen vonnis geldt niet als al aan veroordeling is voldaan Instantie Hoge Raad Datum 27-03-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:538
Beperkte strekking bij inschrijving van een rechtsmiddel op straffe van niet-ontvankelijkheid Instantie Hoge Raad Datum 08-07-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1468
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen