Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Begripsbepalingen Wna (art. 1 Wna)

Bijgewerkt tot 01-01-2021

In art. 1 van de Wet op het Notarisambt (WNA) worden enkele begripsbepalingen opgesomd.  De letterlijke wettekst van art. 1 WNA kunt u raadplegen onder het tabblad 'Wettekst'. De WNA en de daarop berustende bepalingen verstaan onder: a. notaris: de ambtenaar, die bevoegd is om authentieke akten te verlijden en andere in de wet aan hem opgedragen notariële werkzaamheden te verrichten; b. toegevoegd notaris: de toegevoegd notaris, die bevoegd is om namens, onder verantwoo…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 1

 • 1

  Deze wet en de daarop berustende bepalingen verstaan onder:

  • a.

   notaris: de bekleder van het ambt, bedoeld in artikel 2;

  • b.

   toegevoegd notaris: de toegevoegd notaris, bedoeld in artikel 30b;

  • c.

   kandidaat-notaris: degene die voldoet aan één van de opleidingseisen genoemd in artikel 6, tweede lid, onderdeel a, dan wel in het bezit is van een ten aanzien van het beroep van kandidaat-notaris afgegeven erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en die onder verantwoordelijkheid van een notaris of een waarnemer notariële werkzaamheden verricht;

  • d.

   minuut: het originele exemplaar van een notariële akte;

  • e.

   repertorium: het register, bedoeld in artikel 7 van de Registratiewet 1970;

  • f.

   protocol: de minuten, notariële verklaringen, registers, afschriften, repertoria en kaartsystemen die onder de notaris berusten;

  • g.

   grosse: een in executoriale vorm uitgegeven afschrift of uittreksel van een notariële akte;

  • h.

   deeltijd: de werktijd die korter is dan een arbeidsduur welke gemiddeld zesendertig werkuren per week omvat;

  • i.

   de KNB: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, bedoeld in artikel 60;

  • j.

   Onze Minister: Onze Minister voor Rechtsbescherming;

  • k.

   verordening: een verordening als bedoeld in artikel 89;

  • l.

   het Bureau: het Bureau Financieel Toezicht, bedoeld in artikel 110, eerste lid.

 • 2

  In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gelijkgesteld met:

  • a.

   echtgenoot: geregistreerde partner;

  • b.

   gehuwd: geregistreerd.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Notarisambt en tuchtrecht Categorie Ambtsuitoefening

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Legaat nietig op grond van art. 19 en 20 WNA Instantie Rechtbank Gelderland Datum 01-02-2023 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2023:989

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet verbetering kwaliteit en integriteit notariaat (Hammerstein) Dossiernr. 32250 Status In werking getreden Samenvatting -
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen