Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verbod tot verlijden bepaalde akten (art. 19 Wna)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

1 Verboden familiegroep in de notariële akte De notaris mag geen akte verlijden waarin hijzelf, zijn echtgenoot of een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad (hierna: de 'verboden familiegroep') hetzij in persoon of door een vertegenwoordiger als partij optreedt (art. 19 lid 1 Wna). Ook mag deze verboden familiegroep niet zelf als vertegenwoordiger optreden voor anderen bij een door de notaris te verlijden akte. Daarnaast kan de verboden famliliegroep zich niet versc…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wetteksten


Artikel 19

 • 1

  De notaris mag geen akte verlijden waarin hijzelf, zijn echtgenoot of een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad hetzij in persoon of door een vertegenwoordiger, als partij optreedt. Evenmin mag de notaris een akte verlijden waarin hijzelf, zijn echtgenoot of een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad als vertegenwoordiger optreedt voor een partij bij die akte. Hetzelfde geldt met betrekking tot een akte waarbij een rechtspersoon als partij of vertegenwoordiger optreedt,

  • a.

   waarvan de notaris weet of had behoren te weten dat de in dit lid bedoelde personen daarin alleen of gezamenlijk de meerderheid van de aandelen houden; of

  • b.

   waarin de notaris of zijn echtgenoot de functie van bestuurder of commissaris vervult.

 • 2

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor akten waarbij openbare verkopingen, openbare verhuringen, openbare verpachtingen of openbare aanbestedingen worden geconstateerd en de in dat lid bedoelde personen als koper, huurder, pachter of aannemer zijn vermeld, noch voor akten waarin een proces-verbaal van het verhandelde in een vergadering wordt opgenomen en daarin deze personen als deelnemer worden vermeld.

 • 3

  In geval van overtreding van een bepaling van het eerste lid, eerste en tweede volzin, mist de akte authenticiteit en voldoet zij niet aan de voorschriften waarin de vorm van een notariële akte wordt geëist.

 • 4

  Het bepaalde in het eerste lid geldt tevens voor een waarnemer ten opzichte van de vervangen notaris en diens echtgenoot.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Schijn van partijdigheid wegens passeren akten voor BV waarvan notaris via STAK bestuurder is Instantie Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 17-04-2023 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2023:21
Passerend notaris mocht zichzelf in testament tot executeur-afwikkelingsbewindvoerder benoemen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 19-04-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:3005
Notaris had niet mogen optreden nu hij tevens bestuurder was van begunstigde stichting Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 15-12-2021 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2021:60
Exoneratieclausule ten behoeve van de notaris is niet in strijd met art. 19 WNA Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 25-05-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:5022
Notaris kan als executeur geen akte passeren waarbij legaten zijn afgegeven Instantie - Datum - Nummer -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De Notariswet Auteur(s) J.C.H. Melis, B.C.M.Waaijer Bron Wolters Kluwer (2019)
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen