Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verboden begunstiging (art. 20 Wna)

Bijgewerkt tot 23-05-2023 Auteur De redactie

Art. 20 Wna is één van de bepalingen waarin de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de notaris duidelijk is neergelegd. De notaris mag niet worden begunstigd door de inhoud van een akte die de notaris heeft opgesteld, op straffe van nietigheid. Door de terugverwijzing naar art. 19 Wna geldt dit ook voor een begunstiging van de echtgenoot of de geregistreerde partner van de notaris en zijn bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad.In een uitspraak van…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 20

  • 1

    De notaris mag geen akte verlijden die een begunstiging van één of meer van de in artikel 19, eerste lid, bedoelde personen inhoudt; de verboden begunstiging is nietig. Een benoeming tot executeur van een nalatenschap is geen verboden begunstiging.

  • 2

    Artikel 19, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

  • 3

    Met betrekking tot de begunstiging van getuigen bij akten die een uiterste wilsbeschikking bevatten, zijn de artikelen 61 en 62, eerste lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Notarisambt en tuchtrecht Categorie Ambtsuitoefening

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De Notariswet Auteur(s) J.C.H. Melis, B.C.M.Waaijer Bron Wolters Kluwer (2019)
Titel Executele (dissertatie) Auteur(s) B.M.E.M. Schols Bron 2007
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen