Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Notariële akte (art. 3 Reg.w.)

Bijgewerkt tot 01-09-2022 Auteur De redactie

1 Algemeen Op basis van de Registratiewet 1970 (hierna: RW) bestaat voor elke notaris de verplichting om notariële akten, met uitzondering van uiterste wilsbeschikkingen, binnen tien dagen na de dag waarop de akten zijn verleden, ter registratie aan te bieden. Uiterste wilsbeschikkingen moeten door de notaris onder wie zij berusten, ter registratie worden aangeboden binnen een maand na de dag waarop het overlijden of de verklaring van vermoedelijk overlijden van de beschikker te zijner ken…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 3

 • 1

  Notariële akten, welke niet zijn genoemd in artikel 4, eerste lid, moeten binnen tien dagen na de dag waarop de akten zijn opgemaakt, door die ambtenaren ter registratie worden aangeboden.

 • 2

  Notariële akten worden ter registratie aangeboden door een elektronisch afschrift daarvan langs elektronische weg te zenden aan de KNB.

 • 3

  Bij regeling van Onze Minister wordt, na overleg met Onze Minister voor Rechtsbescherming, bepaald:

  • a.

   hoe het in artikel 1, tweede lid, onderdeel a, genoemde register is ingericht;

  • b.

   op welke wijze de registratie geschiedt;

  • c.

   op welke wijze blijkt dat een akte is geregistreerd;

  • d.

   hoe lang de gegevens in het register worden bewaard.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Elektronisch aangiftebericht is geen bezwaarschrift omdat notaris geen gebruik maakt van bezwaarmogelijkheid Instantie Hoge Raad Datum 13-03-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:413

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Overige fiscale maatregelen 2014 Dossiernr. 33753 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet elektronische registratie notariële akten Dossiernr. 33406 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-12-2021 Nummer 2021-0000025821 Samenvatting In de ministeriële regeling van 31 december 2020 is geregeld dat de Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970 met ingang…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-12-2021 Nummer 2021-25132 Samenvatting Met ingang van 1 januari 2022 is de voorgeschreven inhoud van het elektronische aangiftebericht uitgebreid, waardoor meer in…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-12-2020 Nummer 2020-0000246185 Samenvatting
Instantie Belastingdienst Datum 11-01-2017 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Staatscourant Datum 14-10-2013 Nummer 28846 Samenvatting Deze regeling vervangt de Uitvoeringsbeschikking Registratiewet 1970 (hierna: Uitvoeringsbeschikking) en bevat uitvoeringsbe…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-06-2010 Nummer DGB2010/1683M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Het gebruik van de (digitale) notariële akte door de Belastingdienst Auteur(s) B.M. van der Sar Bron WPNR 2015/7071
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen