Kennisbank voor het notariaat

Didam-arrest

Kennisdossier

In dit kennisdossier vindt u toelichtingen die verband houden met het Didam-arrest.
Daarnaast kunnen ook de volgende documenten en verwijzingen van belang zijn:

Webinar Didam-arrest (inclusief modeltekst)
Specifiek voor de notariële praktijk heeft FBN Juristen een webinar opgenomen, waarin wordt ingegaan op het Didam-arrest en de aandachtspunten en gevolgen voor de notariële praktijk. Bij het webinar ontvangt u tevens een voorstel voor een modeltekst die u in uw notariële akte kunt opnemen.
Bekijk meer informatie en het bestelformulier.

 

Verwijzingen voor de notaris

Factsheet uitgifte van onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen (Didam-arrest)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gronduitgifte door overheden (Didam-arrest)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties