Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verschrijvingen en kennelijke misslagen in akte (art. 45 Wna)

Bijgewerkt tot 15-03-2022 Auteur De redactie

1 Algemeen Uit art. 45 lid 1 WNA vloeit voort dat geen wijzigingen meer in de akte mogen worden aangebracht na ondertekening daarvan. Op deze regel wordt een uitzondering gegeven in art. 45 lid 2 WNA. Volgens die bepaling is de notaris bevoegd kennelijke schrijffouten en kennelijke misslagen in de tekst van een akte ook na het verlijden daarvan te verbeteren door een proces-verbaal van verbetering (ook wel een proces-verbaal van rectificatie genoemd) op te stellen. In die akte behoeft…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 45

 • 1

  Voordat de notaris de akte ondertekent, mag hij wijzigingen in de tekst aanbrengen met inachtneming van de volgende voorschriften:

  • a.

   doorhalingen geschieden op zodanige wijze dat de oorspronkelijke tekst leesbaar blijft;

  • b.

   de gewijzigde tekst wordt aangebracht in de kant van de desbetreffende bladzijde of vóór het slot van de akte;

  • c.

   de wijziging moet worden goedgekeurd en de goedkeuring vermeldt het aantal doorgehaalde of bijgevoegde woorden, letters, cijfers, leestekens en symbolen;

  • d.

   indien de goedkeuring geschiedt in de kant van de bladzijde, moet zij worden gewaarmerkt met een paraaf door allen die de akte ondertekenen.

 • 2

  De notaris is bevoegd kennelijke schrijffouten en kennelijke misslagen in de tekst van een akte ook na het verlijden daarvan te verbeteren. Hij maakt van deze verbeteringen proces-verbaal op en stelt op de oorspronkelijke akte een aantekening daarvan, onder vermelding van datum en repertoriumnummer van dit proces-verbaal. Hij zendt een afschrift van het proces-verbaal aan partijen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Notarisambt en tuchtrecht Categorie Ambtsuitoefening

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Splitsingsakte niet wijzigen via art. 45 Wna met een proces-verbaal van verbetering Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 09-02-2021 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2021:4
Gebreken in hypotheekakte waren geen schrijffouten en konden niet door notaris worden hersteld Instantie Rechtbank Gelderland Datum 23-10-2020 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2020:6552
Wijziging inhoudende een aanvulling op of verbetering van de akte is geen kennelijke misslag; opstellen van rectificatie-akte is geboden Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 20-02-2018 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2018:579
Hypotheekakte is rechtsgeldig gerectificeerd, toestemming van partijen is daarvoor niet vereist Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 13-10-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:7690
Foute hypotheekgever kon niet worden vervangen met procesverbaal van verbetering Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 23-06-2015 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2015:5129
De aanduiding van de debiteur in de hypotheekakte ontbreekt waardoor hypotheekakte niet rechtsgeldig is Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 29-10-2013 Nummer ECLI:NL:GHARL:2013:8109
Schrijffout of clerical error ex art. 45 lid 2 WNA in hypotheekakte Instantie Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum 01-06-2011 Nummer ECLI:NL:RBZLY:2011:BR2794
Onjuist tijdstip in akte met veilingvoorwaarden geen kennelijke schrijffout of misslag Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 19-01-2011 Nummer ECLI:NL:RBROT:2011:BP7227
Testament, waarin wel de dag en de maand maar niet het jaar van het verlijden van de akte was opgenomen, is rectificeerbaar Instantie Hoge Raad Datum 05-10-2001 Nummer ECLI:NL:HR:2001:ZC3665

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Proces-verbaal of partijakte van verbetering? Over het verbeteren van onjuist- of onvolledigheden in ingeschreven stukken Auteur(s) L.M. de Hoog Bron PE Notariaat 2022/7
Titel Recht maken wat krom is: lastiger dan het de notaris soms lijkt Auteur(s) B.C.M. Waaijer Bron FTV 2021/12
Titel De Notariswet Auteur(s) J.C.H. Melis, B.C.M.Waaijer Bron Wolters Kluwer (2019)

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Modellen notariaat Bron Het Kadaster Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen