Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Geheimhoudingsplicht (art. 22 Wna)

Bijgewerkt tot 31-05-2024 Auteur De redactie

1 GeheimhoudingsplichtDe notaris heeft op grond van art. 22 lid 1 Wna een geheimhoudingsplicht ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn werkzaamheid als zodanig kennis neemt. Deze verplichting geldt ook voor de personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn. Deze geheimhoudingsplicht blijft op grond van art. 22 lid 2 Wna bestaan na beëindiging van het ambt of de betrekking waarin de werkzaamheid is verricht. Bij het afleggen van de eed verklaart de notaris 'da…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 22

  • 1

    De notaris is, voorzover niet bij wet anders is bepaald, ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn werkzaamheid als zodanig kennis neemt tot geheimhouding verplicht. Dezelfde verplichting geldt voor de personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn voor al hetgeen waarvan zij kennis dragen uit hoofde van hun werkzaamheid.

  • 2

    De geheimhoudingsplicht van de notaris en van de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen blijft ook bestaan na beëindiging van het ambt of de betrekking waarin de werkzaamheid is verricht.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Deontologie erfrecht Categorie Erfrecht
Titel Notarisambt en tuchtrecht Categorie Ambtsuitoefening
Titel Wils(on)bekwaamheid Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Vordering onterfd kind tot inzage in dossier erflaatster terecht door notaris geweigerd Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 13-07-2023 Nummer C/l3/734865 / KG ZA 23-490
Kandidaat-notaris heeft geheimhoudingsplicht geschonden door mededelingen erflaters wil voor formalisatie Instantie Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 03-07-2023 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2023:37
Notaris was niet verplicht te voldoen aan inzagevordering (art. 843a lid 3 Rv) Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 18-04-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:3320
Notaris moet gehele dossier overleggen vanwege zwaarder wegend belang van waarheidsvinding Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 07-12-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:3473
Hof stelt notaris in gelegenheid te bewijzen dat hij benodigde gegevens had voor cliëntenonderzoek Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 16-11-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:3404
Notaris hoefde geen inzage te geven in gespreksaantekeningen Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 19-07-2021 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2021:36
Notaris had niet over het UBO-schap mogen verklaren en heeft daarmee zijn geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht geschonden Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 12-07-2021 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2021:37
Afgifte herroepen testamenten mits onterfde erfgenamen belanghebbenden zijn Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 17-06-2021 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2021:3209
Erfgenamen hadden geen recht op afschrift of uittreksel van herroepen testament Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 04-05-2021 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2021:1357
Erfgenaam had geen recht op afschrift van herroepen testamenten Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 11-11-2020 Nummer ECLI:NL:RBROT:2020:10360
Werkwijze van notaris valt niet onder geheimhoudingsplicht en had notaris moeten uitleggen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 28-04-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:1164
Notaris mocht op basis van geheimhoudingsplicht inzage in gespreksaantekeningen weigeren Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 20-04-2020 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2020:12
Advocaat geen beroep op geheimhouding voor functie als bestuurder Instantie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Datum 04-02-2020 Nummer ECLI:NL:OGEAC:2020:38
Bij incassoprocedure tegen cliënt mag notaris onder geheimhouding vallende stukken in het geding brengen Instantie Kamer voor het notariaat Den Haag Datum 22-10-2019 Nummer ECLI:NL:TNORDHA:2019:27
Mogelijke aanwezigheid zwart geld in nalatenschap rechtvaardigt doorbreking geheimhoudingsplicht notaris Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 30-05-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:1967
Ook Hof acht onafhankelijkheid en geheimhouding in gevaar bij 'Nationale Notaris' Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-01-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:31
Wijze van beoordeling van wilsbekwaamheid door notaris valt niet onder zijn geheimhoudingsplicht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 03-01-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:8
Notaris mag zich verweren met gebruikmaking gespreksaantekeningen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 26-01-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:189
Functie van boedelnotaris prevaleert boven het verzoek tot geheimhouding voor een van de erfgenamen Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 12-11-2015 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2015:52
Na indiening goedkeuringsverzoek valt onderhandse verkoopprijs niet meer onder geheimhoudingsplicht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 08-09-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:3712
Notaris mag meewerken aan HEMA notarisservice Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 16-06-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:2270
Geheimhoudingsplicht notaris weegt zwaarder dan inlichten andere cliënt over mogelijk te leggen derdenbeslag Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 02-06-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:2093
Geen verschoningsrecht notaris omdat stukken corpus of instrumentum delicti waren Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 19-03-2015 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2015:1775
Kandidaat-notaris mag gespreksaantekeningen in het geding brengen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 03-09-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:2789
Afschrift herroepen testament hoefde nog niet door notaris te worden verstrekt Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 26-03-2013 Nummer ECLI:NL:GHARL:2013:BZ6660
Inzage herroepen testament vanwege zwaarder wegend belang Instantie Rechtbank 's-Hertogenbosch Datum 31-07-2009 Nummer ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ4904
Zonder toestemming partijen mag notaris Belastingdienst niet wijzen op fout Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 05-07-2007 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2007:BA9112
Standaardarrest Notaris Maas Instantie Hoge Raad Datum 01-03-1985 Nummer ECLI:NL:HR:1985:AC9066

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Hoe uitzonderlijk is zeer uitzonderlijk? Auteur(s) J.M. Tempelaar Bron WPNR 2024/7458
Titel De status van het niet-gepasseerde concepttestament Auteur(s) L.A.G.M. van der Geld Bron Tijdschrift Erfrecht 2024/1
Titel Het verschoningsrecht van de notaris is altijd beperkt geweest Auteur(s) E.R. Helder Bron WPNR 2023/7442
Titel Rechtspraak uitgelegd: Notaris en beslag Auteur(s) M. Hillen Bron Notariaat Magazine 2023/1
Titel Belangrijke uitspraak in het erfrecht; onterfde familieleden krijgen inzage in testamenten Auteur(s) H. Loonstein Bron JBN 2022/1
Titel Inzage in gespreksaantekeningen van de notaris Auteur(s) M. Hillen Bron Notariaat Magazine 2022/1
Titel De geheimhoudingsplicht van de notaris Auteur(s) L.H. Rammeloo Bron Tijdschrift Tuchtrecht 2021/16
Titel De notaris en witwassen Auteur(s) B. Snijder-Kuipers Bron Ars Aequi 2023/01
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen