Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Register notariaat (art. 5 Wna)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

De KNB houdt een openbaar register notariaat bij, waarin iedere (toegevoegd) notaris en kandidaat-notaris die in functie is, staat geregistreerd met naam, geboortedatum en -plaats.In het register zijn onder meer ook gegevens opgenomen over de plaats van vestiging, de benoeming van de notaris, zijn ontslag of overlijden (zie over de gegevens die in het register zijn vermeld uitgebreid art. 5 lid 2 WNA). In het register is daarnaast informatie te vinden over eventuele nevenbet…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 5

 • 1

  Er is een register voor het notariaat, dat wordt bijgehouden door de KNB.

 • 2

  In het register wordt iedere notaris, toegevoegd notaris en kandidaat-notaris opgenomen, onder vermelding van naam en plaats en datum van geboorte. In het register worden ten aanzien van hen, voor zover van toepassing, tevens gegevens opgenomen betreffende:

  • a.

   de benoeming van de notaris, zijn ontslag of overlijden;

  • b.

   de plaats van vestiging van de notaris;

  • c.
  • d.

   een aanwijzing tot overname van een protocol als bedoeld in artikel 15;

  • e.

   de toevoeging als bedoeld in artikel 30b;

  • f.

   de waarneming als bedoeld in artikel 28;

  • g.

   de eedsaflegging, bedoeld in artikel 3, met opname in het register van handtekening en paraaf;

  • h.

   een nevenbetrekking als bedoeld in artikel 11;

  • i.

   de onherroepelijke oplegging van een tuchtmaatregel als bedoeld in artikel 103, eerste, derde en vierde lid;

  • j.

   de bij onherroepelijke uitspraak gegrond verklaarde bedenking zonder oplegging van een tuchtmaatregel, bedoeld in artikel 103, tweede lid;

  • k.

   de oplegging van een ordemaatregel als bedoeld in de artikelen 25b, 26, 27 en 106, eerste en vijfde lid;

  • l.

   de onherroepelijke oplegging van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 111b, tweede lid.

 • 3

  Het register ligt voor een ieder ter inzage. De KNB verstrekt op verzoek een gewaarmerkt afschrift of uittreksel tegen kostprijs.

 • 4

  De registratie van de oplegging van de ordemaatregel, bedoeld in artikel 25b, van een bij onherroepelijke uitspraak gegrond verklaarde bedenking zonder oplegging van een maatregel als bedoeld in artikel 103, tweede lid, of van de onherroepelijke oplegging van een bestuurlijke boete of last onder dwangsom als bedoeld in artikel 111b, tweede lid, is niet openbaar. De registratie van de oplegging van de ordemaatregelen, bedoeld in de artikelen 26, 27 en 106, eerste en vijfde lid, is openbaar zolang deze maatregelen van kracht zijn. De registratie van de onherroepelijke oplegging van een waarschuwing of berisping als bedoeld in artikel 103, eerste lid, is niet openbaar, tenzij toepassing is gegeven aan artikel 103, vijfde lid. Ditzelfde geldt voor de onherroepelijke oplegging van een geldboete als bedoeld in artikel 103, eerste lid, onderdeel c, tenzij deze gelijktijdig is opgelegd met een tuchtmaatregel ten aanzien waarvan de openbaarheid niet is beperkt.

 • 5

  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld betreffende de toepassing van het tweede en derde lid, de inrichting van het register, de wijze waarop het wordt bijgehouden, de inzage in het register en het verstrekken van gegevens uit het register door de KNB.


Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet verbetering kwaliteit en integriteit notariaat (Hammerstein) Dossiernr. 32250 Status In werking getreden Samenvatting -
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen