Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Proces-verbaal, eedsaflegging en legalisatie (art. 52 Wna)

Bijgewerkt tot 01-01-2021 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 Afschaffing van apostille en legalisatie binnen de EU Op 16 februari 2019 is de Europese Verordening openbare documenten in werking getreden (Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012). Voorheen kostte het burgers die naar een andere lidstaat verhuisden veel ti…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wetteksten


Artikel 52

  • 1

    De notaris maakt proces-verbaal op van iedere voor hem plaats hebbende eedsaflegging die niet reeds onderdeel uitmaakt van een akte.

  • 2

    Legalisatie van een handtekening door de notaris houdt in dat hij op het aangeboden stuk of op een daaraan aangehecht stuk een door hem gedagtekende en ondertekende verklaring stelt waarin hij de echtheid van de handtekening bevestigt.

  • 3

    De handtekening van de notaris wordt overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid desgevraagd gelegaliseerd door de president van de rechtbank in het arrondissement waar de kamer voor het notariaat is gevestigd waaronder de notaris ressorteert. Hij kan de overige presidenten van de rechtbanken in het ressort waarin de kamer is gevestigd, machtigen deze bevoegdheid uit te oefenen. Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Legalisatie handtekening door notaris of gemeenteambtenaar? Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 05-11-2020 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2020:4
Notaris die handtekeningen legaliseert heeft geen waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar omtrent risico's van zekerheidstelling Instantie Rechtbank Limburg Datum 07-03-2018 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2018:2076

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wijziging WNA in verband met gewijzigde regeling van legalisatie van handtekeningen van notarissen Dossiernr. 33569 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Wettelijk niet voorgeschreven eedsaflegging: altijd mogelijk?' (Rechtsvragenrubriek) Auteur(s) B.C.M. Waaijer Bron WPNR 2019/7254
Titel Legalisatie van handtekeningen Auteur(s) M. Hillen Bron Notariaat Magazine 2016/8
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen