Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Partij-akten en proces-verbaal-akten (art. 37 Wna)

Bijgewerkt tot 01-12-2021 Auteur De redactie

1 Algemeen  De WNA kent twee soorten notariële akten: de partij-akte en de proces-verbaal-akte. De partij-akte bevat de waarnemingen van de notaris en verklaringen van een of meer partijen. Deze verklaringen hebben dwingende bewijskracht tegenover een ieder (art. 157 lid 1 Rv), omdat de akte is opgemaakt door de notaris. Dit is de ambtelijke bewijskracht. Met de verklaring van de notaris staat het feit dat in de akte wordt vermeld bewijsrechtelijk vast. Dit wordt ook wel de formele be…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 37

  • 1

    Notariële akten kunnen zijn partij-akten of proces-verbaal-akten. Partij-akten bevatten waarnemingen van de notaris, verklaringen van partijen en eventueel bevestigingen daarvan door getuigen. Proces-verbaal-akten bevatten slechts waarnemingen van de notaris en eventueel bevestigingen daarvan door getuigen.

  • 2

    Partij-akten komen tot stand door ondertekening van de akte door de partijen, de notaris en de eventuele getuigen. Proces-verbaal-akten komen tot stand door ondertekening van de akte door de notaris en de eventuele getuigen.

  • 3

    Is een proces-verbaal-akte ten bewijze van instemming medeondertekend door een of meer bij de inhoud belanghebbende personen, dan geldt die akte te hunnen opzichte tevens als partij-akte voor wat betreft de bewijskracht van de daarin vermelde waarnemingen van de notaris.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Notarisambt en tuchtrecht Categorie Ambtsuitoefening
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen