Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Bewind en faillissement (art. 60a - 60b Fw)

Bijgewerkt tot 25-02-2024 Auteur mr. drs. R. (Ruben) van Dijken

1 Inleiding Bewind eindigt niet door faillietverklaring (vgl. art. 1:449 BW bij meerderjarigenbewind; art. 4:177 - 4:181 BW bij testamentair bewind). In beginsel vallen onder bewind staande goederen in het faillissementsvermogen, tenzij het goederen betreffen als bedoeld in art. 60 lid 3 Fw (art. 21 aanhef en onder 6 Fw). Art. 60a Fw geeft een regeling voor het geval dat goederen van de gefailleerde onder bewind staan. Art. 60b Fw regelt het geval dat onder bewind gestelde goederen van de gefai…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 60a

 • 1

  Indien tot het vermogen van de gefailleerde onder bewind staande goederen behoren en zich schuldeisers ter verificatie hebben aangemeld, die deze goederen onbelast met het bewind kunnen uitwinnen, zal de curator deze goederen van de bewindvoerder opeisen, onder zijn beheer nemen en te gelde maken, voorzover dit voor de voldoening van deze schuldeisers uit de opbrengst nodig is. Door de opeising eindigt het bewind over het goed. De opbrengst wordt overeenkomstig deze wet onder deze schuldeisers verdeeld, voorzover zij zijn geverifieerd. De curator draagt hetgeen na deze verdeling van de opbrengst over is, aan de bewindvoerder af, tenzij de andere schuldeisers de onder bewind staande goederen onder de last van het bewind kunnen uitwinnen in welk geval het restant overeenkomstig deze wet onder deze laatste schuldeisers verdeeld wordt.

 • 2

  Indien zich slechts schuldeisers ter verificatie hebben aangemeld die de goederen onder de last van het bewind kunnen uitwinnen, worden deze goederen door de curator overeenkomstig de artikelen 101 of 176 onder die last verkocht.

 • 3

  Buiten de gevallen, bedoeld in de vorige leden, blijven de onder bewind staande goederen buiten het faillissement en wordt slechts aan de curator uitgekeerd wat de goederen netto aan vruchten hebben opgebracht.

 • 4

  De bewindvoerder is te allen tijde, zodra de curator dit verlangt, verplicht aan deze rekening en verantwoording af te leggen.


Artikel 60b

 • 1

  Zijn krachtens het vorige artikel goederen buiten het faillissement gebleven en heeft de bewindvoerder opgehouden de schuldeisers te betalen die deze goederen onbelast met bewind kunnen uitwinnen, dan kan de rechtbank die de faillietverklaring heeft uitgesproken op verzoek van ieder van deze schuldeisers die niet in het faillissement kan opkomen, de curator opdragen ook het beheer van deze goederen op zich te nemen en voor de vereffening te hunnen behoeve zorg te dragen.

 • 2

  De bepalingen betreffende faillietverklaring en faillissement zijn van overeenkomstige toepassing.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Faillissementsrecht Categorie Diversen

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Asser/Perrick 4 2021/622
Titel Samenloop bewind en insolventie deelgenoot bij de verdeling van een gemeenschap Auteur(s) S. Perrick Bron Tijdschrift Erfrecht 2019/3
Titel B. Wessels, Insolventierecht: Gevolgen van faillietverklaring (1), Deventer: Wolters Kluwer 2019, nr. 2111-2116
Titel Bewind en insolventie Auteur(s) J.W.A. Biemans Bron WPNR 2015/7064
Titel Samenloop van beschermingsbewind en insolventie. Wat als de gefailleerde of schuldenaar onder beschermingsbewind is of wordt gesteld? Auteur(s) B.J. Engberts Bron TvI 2010/3
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen