Kennisbank voor het notariaat

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Kennisdossier

Fiscaal

1
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Verschoningsrecht (art. 53a AWR)

Wwft

1
Wwft in samenhang met overige regelgeving

Samenloop meldingsplicht DAC6 en meldingsplicht Wwft
Verwijzingen voor de notaris

Kennisdatabank Mandatory Disclosure Rules/DAC6
Belastingdienst