Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Overeenkomst notaris-cliënt (art. 16 Wna)

Bijgewerkt tot 22-04-2021

1 De notaris en de overeenkomst van opdracht In het verleden werd gestreden over de vraag wat de rechtsverhouding was tussen notaris en cliënt. Velen waren van mening dat de notaris als openbaar ambtenaar geen overeenkomst kon aangaan met zijn opdrachtgever. Zo had, net als nu, de notaris slechts zeer beperkt de mogelijkheid een opdracht te weigeren (zie art. 21 WNA). De onmogelijkheid tot dienstweigering stond volgens sommigen ook aan een overeenkomst tussen notaris en cliënt in de…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wetteksten


Artikel 16

Het verrichten van wettelijke werkzaamheden en werkzaamheden die de notaris in samenhang daarmee pleegt te verrichten, berust op een overeenkomst tussen de notaris en de cliënt, bedoeld in titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Notarisambt en tuchtrecht Categorie Ambtsuitoefening

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Notaris heeft gemaakte kosten terecht doorberekend aan verkoper nu dit blijkt uit toewijzingsbepaling in koopovereenkomst Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 22-02-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:561
Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 04-06-2019 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2019:1345
Notaris brengt ten onrechte kosten in rekening voor verkoper Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 23-10-2018 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2018:22
Regels van opdracht van toepassing op notaris en zijn cliënt bij terbeschikkingstelling van geld door cliënt ten behoeve van derden Instantie Hoge Raad Datum 28-09-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:1776
Binnen het werkveld van de notaris verrichte werkzaamheden behoren te worden vergoed Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 21-08-2018 Nummer 6807789 \ CV EXPL 18-2678
Notaris had erfgenamen moeten wijzen op doorschuiffaciliteit IB Instantie Hoge Raad Datum 19-02-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:292
Notaris aansprakelijk uit onrechtmatige daad voor onjuiste afrekening voor verkoper Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 23-09-2014 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2014:3958
Zorgplicht voor alle notarissen van de maatschap bij bewaking zekerheidsstelling Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 11-02-2014 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2014:290
Notaris in persoon aansprakelijk voor verplichtingen uit opdracht tot dienstverlening Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 10-04-2013 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ8515

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Notaris, wat doe je nou? Een beschouwing over de notariële aansprakelijkheid bij de uitkering van de derdengeldenrekening Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron WPNR 2020/7305
Titel Een misverstand in de Notariswet en zijn historie Auteur(s) B. Duinkerken Bron WPNR 2019/7255
Titel Hoe het verjaringsrecht door de klachtplicht wordt opgegeten - en waarom dat erg is Auteur(s) J.L. Smeehuijzen Bron WPNR 2013/6988
Titel Boekbespreking: D.T. Boks, Notariële aansprakelijkheid, Enige aspecten van civielrechtelijke aansprakelijkheid & E.J.A.M. van den Akker, Beroepsaansprakelijkheid ten opzichte van derden. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de zorgplichten van accountants, advocaten en notarissen ten opzichte van anderen dan hun opdrachtgever. Auteur(s) F. van der Woude Bron WPNR 2006/6670
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen