LOADING  

Faillissementsrecht

Einde schuldsanering en bijzondere bepalingen (art. 349a - 359a Fw)

Einde schuldsanering en bijzondere bepalingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Faillissementsrecht, Schuldsanering (WSNP) Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. drs. R. van Dijken (advocaat bij Houthoff te Amsterdam)

1 Beëindigingsgronden WSNP

De toepassing van de WSNP kan – naast het bereiken en homologeren van een akkoord (art. 329-340 Fw) – op drie wijzen eindigen.

1.1 Verstrijken termijn (art. 349a Fw)

De termijn voor toepassing van de WSNP bedraagt in beginsel drie jaar en ten hoogste vijf jaar, te rekenen vanaf de dag van de uitspraak tot toepassing van de WSNP (art. 349a Fw).

De termijn van art. 349a Fw kan verstrijken zonder dat de WSNP tussentijds is beëindigd (art. 352 Fw). In dat geval zal de Rechtbank beoordelen of de schuldenaar aan de verplichtingen uit de WSNP heeft voldaan, waarna een slotuitdelingslijst wordt opgemaakt (art. 354 Fw). Als deze verbindend is geworden, eindigt de toepassing van de WSNP (art. 356 lid 2 Fw). De schuldenaar krijgt een schone lei (art. 358 Fw).

1.2 Voortijdige beëindiging via vereenvoudigde afwikkeling

Ten tweede kan de schuldsanering voortijdig worden beëindigd via een vereenvoudigde afwikkeling, indien redelijkerwijs niet de verwachting bestaat dat de schuldenaar op zodanige wijze aan zijn verplichtingen kan voldoen dat voortzetting van de schuldsaneringsregeling gerechtvaardigd is en van omstandigheden als bedoeld in art. 350 lid 3 onder c tot en met g Fw niet is gebleken (art. 354a Fw). De schuldenaar krijgt een schone lei (art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.