LOADING  
Fiscaal
Civiel

Mantelzorgwoning

Mantelzorgwoning

Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 september 2018
mr. M.N. Bende

1 Mantelzorgwoningen

Vanaf 1 november 2014 is het mogelijk om - onder bepaalde voorwaarden - een mantelzorgwoning zonder vergunning te plaatsen. Hierbij moet aan een aantal voorschriften worden voldaan. Als niet wordt voldaan aan de eisen van een mantelzorgwoning, moet na 1 november 2014 nog steeds een vergunning worden aangevraagd. Een mantelzorgwoning is een aangepaste woning voor iemand die zorg nodig heeft. Het kan gaan om huisvesting voor ouderen, maar ook om huisvesting voor mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap. Verder hangt de mogelijkheid om een mantelzorgwoning vergunningvrij te mogen plaatsen ook af van de grootte van het perceel en de ligging van het perceel (binnen of buiten de bebouwde kom).

De vergunningseis is vervallen door aanpassing van het Besluit omgevingsrecht (zie Stb. 2014, nr 333, en ook het Nieuwsbericht van 23 september 2014).
De wijzigingen van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht om eenvoudiger huisvesting in verband met mantelzorg bij woningen te kunnen realiseren, past in het kabinetsbeleid zoals uitgewerkt in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Doelstelling van de Wmo 2015 is dat de mogelijkheden voor passende ondersteuning aan mensen in de eigen leefomgeving door inzet van het sociale netwerk en van gemeentelijke voorzieningen in de nabijheid van mensen beter worden benut. Hieraan liggen de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.