LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verbod tot verlijden bepaalde akten (art. 19 WNA)

Verbod tot verlijden bepaalde akten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 november 2022
De redactie

1 Verboden familiegroep in de notariële akte

De notaris mag geen akte verlijden waarin hijzelf, zijn echtgenoot of een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad (hierna: de 'verboden familiegroep') hetzij in persoon of door een vertegenwoordiger als partij optreedt (art. 19 lid 1 Wna). Ook mag deze verboden familiegroep niet zelf als vertegenwoordiger optreden voor anderen bij een door de notaris te verlijden akte. Daarnaast kan de verboden famliliegroep zich niet verschuilen achter een rechtspersoon: als de notaris weet of had behoren te weten dat een lid of leden van de verboden familiegroep alleen of gezamenlijk een meerderheid van aandelen houden in een rechtspersoon mag de notaris ook geen akte verlijden waar die rechtspersoon als partij optreedt. Of de notaris had behoren te weten dat de verboden familiegroep betrokken was bij de rechtspersoon op de hiervoor beschreven manier, zal afhangen van de omstandigheden van het geval. In het oog springende omstandigheden zijn volgens Waaijer het voeren van de familienaam als naam voor de rechtspersoon, of het bekend zijn van de notaris met het feit dat iemand uit de verboden familiegroep bestuurder of commissaris is. De notaris moet dan onderzoek doen.

De notaris mag ook geen akte passeren waarbij een rechtspersoon partij is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.