LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vennootschap onder firma (art. 15 - 35 WvK)

Vennootschap onder firma

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Maatschap, Vennootschap onder firma Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 september 2022
De redactie

1 Inleiding

De vennootschap onder firma (hierna: VOF) en de commanditaire vennootschap (hierna: CV) zijn als bijzondere vormen van de maatschap aan te merken, art. 15 - 35 WvK. Op deze vennootschappen zijn, voor zover daarvan niet wordt afgeweken, tevens de bepalingen betreffende de maatschap van toepassing (art. 1 jo art. 15 WvK). De VOF kan van de maatschap worden onderscheiden doordat daarmee wordt beoogd het behalen van winst door het uitoefenen van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam, terwijl de maatschap de uitoefening van een beroep ten doel heeft. Het onderscheid tussen beroep en bedrijf blijft weerbarstig en geschiedt op basis van traditionele en sociologische notities. Verdedigbaar is dat bij een beroep de persoonlijke kwaliteiten van een vennoot van meer belang zijn dan bij een bedrijf. Ook is verdedigbaar dat bij het uitoefenen van een beroep winstoogmerk niet het hoofdmotief is, voor het uitoefenen van een bedrijf wel. De Hoge Raad heeft zich over deze kwestie uitgesproken in het Muramatsu arrest (22 december 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0953 (brondocument niet beschikbaar)). Als beroep kwalificeren werkzaamheden van intellectuele en/of geestelijke aard zonder dat omvangrijke investeringen zijn vereist of gedaan.

Omdat een VOF en CV bijzondere vormen van een maatschap betreffen, is het aan te bevelen het desbetreffende (deel)onderwerp ook in de Toelichting 'Maatschap' te raadplegen. Voor de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.