LOADING  
Fiscaal
Civiel

Overeenkomst notaris-cliënt (art. 16 WNA)

Overeenkomst notaris-cliënt

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Notarisambt Mail a friend
Bijgewerkt tot 22 april 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 De notaris en de overeenkomst van opdracht

In het verleden werd gestreden over de vraag wat de rechtsverhouding was tussen notaris en cliënt. Velen waren van mening dat de notaris als openbaar ambtenaar geen overeenkomst kon aangaan met zijn opdrachtgever. Zo had, net als nu, de notaris slechts zeer beperkt de mogelijkheid een opdracht te weigeren (zie art. 21 WNA). De onmogelijkheid tot dienstweigering stond volgens sommigen ook aan een overeenkomst tussen notaris en cliënt in de weg. De wetgever heeft die discussie beëindigd door de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn cliënt aan te duiden als een 'overeenkomst bedoeld in titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek', (art. 16 WNA). 
Toch kan ook tegenwoordig nog de vraag gesteld worden of elke relatie tussen notaris en degene voor wie hij werkt kan worden gekwalificeerd als overeenkomst. Denk aan de verkoper van een onroerende zaak. Meestal wordt uitgegaan van het principe 'wie betaalt, bepaalt'. Het staat buiten kijf dat de verhouding tussen de koper, die de notaris heeft aangewezen, op een overeenkomst is gebaseerd, maar geldt dat ook voor de verkoper? De verkoper moet immers maar afwachten welke notaris de opdracht krijgt de levering te verzorgen. Van aanbod en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.