LOADING  
Fiscaal
Civiel

Omvang faillissement (art. 20 - art. 22a Fw)

Omvang faillissement

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Levensverzekering, Verzekeringen, Faillissementsrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. drs. R. van Dijken (advocaat bij Houthoff te Amsterdam)

1 Algemeen

Als hoofdregel geldt dat een faillissement het gehele vermogen van de schuldenaar omvat ten tijde van de faillietverklaring, alsmede hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft (art. 20 Fw). Het 'vermogen' betekent hier: alle zaken en vermogensrechten (art. 3:1 BW). Eventuele verplichtingen (passiva) behoren niet tot het faillissementsvermogen. De Faillissementswet kent ook het begrip 'boedel', dat zowel het actief als het passief omvat (bijvoorbeeld art. 22a Fw, art. 24 Fw, art. 35b Fw).

Het faillissement treft alleen het vermogen van de schuldenaar en niet diens persoon: de schuldenaar blijft dus handelingsbekwaam.

Op de hoofdregel van art. 20 Fw bestaan wettelijke uitzonderingen (met name art. 21 en 22a Fw) en uitzonderingen die zijn ontwikkeld in de jurisprudentie (de hoogstpersoonlijke rechten).

Hierna komt eerst aan de orde waarom het van belang is om te bepalen of een goed tot het faillissementsvermogen behoort. Vervolgens gaat dit commentaar in op de hoofdregel van art. 20 Fw en de uitzonderingen op die hoofdregel.

2 Relevantie van het behoren tot het faillissementsvermogen

2.1 Beschikkingsonbevoegdheid ten aanzien van het faillissementsvermogen

Over de goederen die tot het faillissementsvermogen behoren, kan de gefailleerde vanaf 0.00 uur van de dag van faillietverklaring (met terugwerkende kracht) niet langer beschikken (art. 23 Fw jo. art. 35 Fw). Indien de gefailleerde toch daden van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.