LOADING  
Fiscaal
Civiel

Nevenbetrekkingen (art. 11 WNA)

Nevenbetrekkingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 april 2020
De redactie

1 Algemeen

In verband met de onpartijdigheid van de notaris is het van belang dat cliënten zich op een eenvoudige manier op de hoogte kunnen laten stellen van de nevenbetrekking(en) van een notaris. Dit is mogelijk via het Register notariaat.  

2 Opgave nevenbetrekking

Een notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris (hierna: notaris) moet terstond opgave doen van elke nevenbetrekking - bezoldigd en onbezoldigd - aan de KNB en de Kamer voor het Notariaat voor de aanvaarding of beëindiging van die nevenbetrekking. Dit stelt de Kamer in staat op voorhand een nevenbetrekking ongewenst te verklaren, indien het vermoeden bestaat dat de onpartijdigheid en/of onafhankelijkheid van de notaris of de eer of aanzien van het ambt in het geding kan/kunnen komen. Dit voorkomt tevens dat een notaris met een dergelijke nevenbetrekking naderhand tuchtrechtelijk ter verantwoording wordt geroepen. De notaris kan, voordat hij een nevenbetrekking aanvaardt, de Kamer verzoeken een beslissing te nemen over de vraag of de uitoefening van deze nevenbetrekking toelaatbaar is, art. 11 lid 5 WNA. Tegen een beslissing van de Kamer staat voor de notaris beroep open bij Hof Amsterdam; tegen de beslissing van het Hof is geen hogere voorziening toegelaten. In het geval dat een afwijzende beslissing van de Kamer onherroepelijk is geworden of is bevestigd door ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.