LOADING  
Fiscaal
Civiel

Grossen van executoriale titels (art. 430 Rv)

Grossen van executoriale titels

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 mei 2020
De redactie

1 Algemeen

Met de tenuitvoerlegging van vonnissen, beschikkingen en authentieke akten kunnen dwangmiddelen van het executierecht worden toegepast. Hiervoor stelt de wet twee voorwaarden. Ten eerste dient de executant te beschikken over een executoriale titel. De grossen van de volgende stukken kunnen volgens art. 430 lid 1 Rv als executoriale titel dienen:

  • in Nederland gewezen vonnissen;
  • beschikkingen van de Nederlandse rechter;
  • in Nederland verleden authentieke akten; en
  • andere stukken die bij de wet als executoriale titel zijn aangewezen.

Ten tweede dient een betekening plaats te vinden aan de partij tegen wie de executie zich zal richten voorafgaand aan de tenuitvoerlegging (art. 430 lid 3 Rv).

2 Authentieke akten en notariële akten

Authentieke akten zijn bevoegdelijk in de vereiste vorm opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze hun waarnemingen en verrichtingen weer te geven. In de toelichting op art. 156 Rv wordt verder ingegaan op het begrip authentieke akte. Een notariële akte is een authentieke akte. Daarom komt aan een notariële akte executoriale kracht toe en heeft een schuldeiser de bevoegdheid om zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de in de notariële akte vermelde aanspraak ten uitvoer te leggen (Hoge Raad 8 februari 2013, nr 12/03781, ECLI:NL:HR:2013:BY4889).

De grosse van een authentieke akte kan worden gebruikt voor dwangmiddelen in het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.