LOADING  
Fiscaal
Civiel

Geschil voorleggen aan kantonrechter (art. 96 Rv)

Geschil voorleggen aan kantonrechter

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2020
De redactie

1 Algemeen

Aan de hand van art. 96 Rv kunnen procespartijen, in zaken die slechts rechtsgevolgen betreffen die ter vrije bepaling van partijen staan, na gezamenlijk overleg, een Kantonrechter kiezen om hun geschil te behandelen. Aangenomen wordt dat de mogelijk te behandelen zaken daarmee vooral van verbintenisrechtelijke aard zullen zijn. Familierecht- en faillissementszaken komen niet in aanmerking voor toepassing van art. 96 Rv. 
Door gebruik te maken van art. 96 Rv gaan partijen vrijwillig akkoord met het voorleggen van een zaak aan een door hen gekozen Kantonrechter in plaats van de Rechtbank of de krachtens de relatieve bevoegdheidsregels aangewezen Kantonrechter.
De Kantonrechter bepaalt de wijze waarop het geding wordt gevoerd. Hij kan aldus beslissen tot een andere dan de wettelijk voorgeschreven procesgang als genoemd in titel 1 en 2 Rv. Art. 96 Rv zou hierdoor bij kunnen dragen aan een meer informele manier van procederen. 

Het is niet mogelijk om, voordat een geschil is aangevangen, overeen te komen dat de Kantonrechter over dat geschil zal beslissen. Dit valt buiten de grenzen van art. 96 Rv, zo oordeelde Rechtbank Overijssel (Rb Overijssel 10 april 2013, nr C/08/133879 / HA ZA 12-439, ECLI:NL:RBOVE:2013:CA0213). Onder het oude recht werd ervan uitgegaan dat enkel een eenmaal gerezen geschil ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.