LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bewijskracht akten (art. 156 - 161a Rv)

Bewijskracht akten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2022
De redactie

1 Inleiding

De artt. 157 en 158 Rv gaan over de bewijskracht van hetgeen omtrent gedane verklaringen in authentieke en onderhandse akten is bepaald. Een notariële akte is een belangrijk voorbeeld van een authentieke akte, terwijl een onderhandse akte juist niet door de notaris (of een andere ambtenaar) is opgemaakt. De beide soorten akten verschillen in bewijskracht van elkaar. Voor authentieke akten bepaalt art. 157 lid 1 Rv dat zij dwingendrechtelijk bewijs opleveren tegenover eenieder. De bepalingen in onderhandse akten leveren slechts dwingendrechtelijk bewijs op tegenover de wederpartij bij die akte (art. 157 lid 2 Rv). 

De vraag of een authentieke akte is bestemd om van de waarheid van een feit te doen blijken – en dus als bewijs kan dienen – is in de rechtspraak van de Hoge Raad meerdere malen aan de orde gekomen. Een opsomming van enkele van deze uitspraken is te vinden in de conclusie van A-G Paridaens van 18 mei 2021 (ECLI:NL:PHR:2021:482). De notariële akte waarin een gefingeerde koopprijs is vermeld, strekt ertoe om de koopprijs te bewijzen. Dat geldt ook voor een notariële akte van oprichting van een NV van hetgeen in contanten is gestort, of voor de vermelding in een notariële akte van koop en verkoop dat de koopsom is voldaan en daarvoor kwijting wordt verleend.
De garantie - in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.