LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bestuursverbod (art. 106a - 106e Fw)

Bestuursverbod

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2020
mr. K.H.J. Flink

1 Wet civielrechtelijk bestuursverbod

In het kader van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod is de Faillissementswet aangepast. Op 1 juli 2016 is de 'Wet civielrechtelijk bestuursverbod' (Kamerstukken 34011) in werking getreden. De wet maakt deel uit van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht.

De Wet civielrechtelijk bestuursverbod opent de mogelijkheid om bestuurders die betrokken zijn bij faillissementsfraude of ten aanzien van wie in de drie jaren voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement van de desbetreffende rechtspersoon sprake is van onbehoorlijke taakvervulling of wanbestuur in faillissement gerelateerde situaties, een bestuursverbod op te leggen. Het bestuursverbod wordt opgelegd door de Rechtbank, op vordering van de curator of op verzoek van het openbaar ministerie. Het verbod heeft tot gevolg dat de frauderende bestuurder niet kan worden benoemd tot (uitvoerende) bestuurder of commissaris (niet uitvoerende bestuurder) van Nederlandse privaatrechtelijke rechtspersonen.
Het bestuursverbod kan ook gelden voor een ondernemer (natuurlijk persoon) die failliet is verklaard.

Het verbod geldt voor ten hoogste vijf jaar. Een benoeming tot bestuurder of commissaris in weerwil van het verbod is nietig.
De Rechtbank kan ook bepalen dat het verbod een beletsel is voor de frauderende bestuurder voor de uitoefening van zijn bestaande functie(s) van bestuurder of commissaris. Ook kan de Rechtbank bepalen dat de frauderende bestuurder voor ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.