LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bestuursverbod (art. 106a - 106e Fw)

Bestuursverbod

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Faillissementsrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. drs. R. van Dijken (advocaat bij Houthoff te Amsterdam)

1 Inleiding

Op 1 juli 2016 is de 'Wet civielrechtelijk bestuursverbod' (Kamerstukken 34011) in werking getreden (art. 106a-106e Fw). Deze regeling maakt het mogelijk om een bestuursverbod op te leggen aan bestuurders die betrokken zijn bij faillissementsfraude of ten aanzien van wie in de drie jaren voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement van de desbetreffende rechtspersoon, indien sprake is van onbehoorlijke taakvervulling of wanbestuur in faillissement gerelateerde situaties. De wet maakt deel uit van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht.

2 Oplegging van een bestuursverbod

Het bestuursverbod wordt opgelegd door de Rechtbank, op vordering van de curator of op verzoek van het openbaar ministerie. Art. 106a lid 1 Fw bevat vijf limitatieve gronden voor oplegging van een bestuursverbod.

De wet verstaat onder bestuurder mede degene die het beleid heeft bepaald (kan bepalen) als ware hij bestuurder (de feitelijk bestuurder) (art. 106d lid 1 Fw).

De griffier van de Rechtbank biedt de onherroepelijke uitspraak aan de Kamer van Koophandel aan, die terstond overgaat tot uitschrijving van de betrokken bestuurder uit het Handelsregister. Tevens wordt het bestuursverbod geregistreerd bij het Handelsregister (art. 106b lid 3 Fw).

Het verbod geldt voor ten hoogste vijf jaar (art. 106b lid 1 Fw).

3 Gevolgen opgelegd bestuursverbod

Het bestuursverbod vormt voor de bestuurder een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.