LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afgifte van afschriften, uittreksels en grossen aan belanghebbenden (art. 49 - 50 WNA)

Afgifte van afschriften, uittreksels en grossen aan belanghebbenden

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Notarisambt Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 juni 2020
De redactie

1 Algemeen

De notaris is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn werkzaamheid als zodanig kennis neemt, voor zover niet bij of krachtens de wet anders is bepaald (art. 22 WNA). Een uitzondering op deze geheimhoudingsplicht wordt gegeven in art. 49 WNA. Hierin worden regels gegeven voor de afgifte van afschriften, uittreksels en grossen en het recht op inzage in de akte of een gedeelte daarvan. Wanneer om afgifte wordt verzocht door een persoon die recht heeft op afgifte, mag de notaris de afgifte niet weigeren. De afgifte is een ambtsplicht (art. 21 WNA).

2 Afschrift, uittreksel en grosse

Een afschrift is een schriftelijke en letterlijke weergave van de gehele inhoud van de akte en vermeldt aan het slot de woorden 'uitgegeven voor afschrift'.
Een uittreksel vermeldt het hoofd en slot van de akte en is woordelijk gelijkluidend met de overgenomen gedeelten van de akte. Aan het slot zijn de woorden 'uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend uittreksel' vermeld (art. 49 lid 1 WNA).
Een grosse is een in executoriale vorm uitgegeven afschrift of uittreksel van de akte (art. 1 WNA). Aan het hoofd van de grosse moet worden opgenomen: 'In naam van de Koning'. Met een grosse ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.