LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afgifte van afschriften, uittreksels en grossen aan belanghebbenden (art. 49 - 50 WNA)

Afgifte van afschriften, uittreksels en grossen aan belanghebbenden

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Notarisambt, Deontologie erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 april 2022
De redactie

1 Algemeen

Degene die daarbij een rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten de inzage, een afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft (art. 843a Rv). De notaris is evenwel tot geheimhouding verplicht ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn werkzaamheid als zodanig kennis neemt, voor zover niet bij of krachtens de wet anders is bepaald (art. 22 WNA) en heeft op grond van art. 165 lid 2 Rv een verschoningsrecht.

Een uitzondering op de geheimhoudingsplicht van de notaris wordt gegeven in art. 49 WNA. Hierin worden regels gegeven voor de afgifte van afschriften, uittreksels en grossen (de term 'expedities' wordt als verzamelnaam van afschriften, uittreksels en grossen ook wel gebruikt) en het recht op inzage in de akte of een gedeelte daarvan. Wanneer om afgifte wordt verzocht door een persoon die recht heeft op afgifte, mag de notaris de afgifte niet weigeren. De afgifte is een ambtsplicht (art. 21 WNA). De notaris kan slechts afschriften, uittreksels en grossen uitgeven voor zover de akte tot zijn protocol behoort.

De bewaarder van de algemene bewaarplaats is bevoegd tot afgifte van afschriften, uittreksels en grossen van akten die ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.