LOADING  

Faillissementsrecht

Ongeldige levering (art. 35 - 35b Fw)

Ongeldige levering

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Faillissementsrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. drs. R. van Dijken (advocaat bij Houthoff te Amsterdam)

1 Inleiding

Art. 35 Fw houdt nauw verband met art. 23 Fw en vormt een uitwerking van het fixatiebeginsel: door het intreden van het faillissement wordt de rechtspositie van alle bij de boedel betrokkenen onveranderlijk (zie nader over het fixatiebeginsel het commentaar bij art. 24 Fw, dat eveneens een uitwerking vormt van het fixatiebeginsel).

De gebruikte formulering in art. 35 Fw is verwarrend. Het eerste lid bepaalt dat een onvoltooide 'levering' tijdens faillissement niet meer kan worden voltooid. Het derde lid betreft een schakelbepaling naar art. 3:86 BW en 3:238 BW, die de verkrijger te goeder trouw beschermen tegen de beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder. Bij strikte lezing valt niet in te zien wat de relevantie is van art. 35 lid 3 Fw: een geslaagd beroep op art. 3:86 BW of art. 3:238 BW laat een gebrek in de levering 'levering' immers onverlet. De wetgever heeft in lid 1 evenwel bedoeld de overdracht ongeldig te verklaren vanwege de beschikkingsonbevoegdheid van de gefailleerde en dus niet bedoeld om de levering ongeldig te verklaren. De gefailleerde kan niet meer leveren, omdat de gefailleerde beschikkingsonbevoegd is (art. 23 Fw), vergelijk HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:689.

2 Hoofdregel (art. 35 lid 1 Fw)

Art. 35 lid 1 Fw bepaalt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.