Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Schadevergoeding bij gegrondverklaring beroep (vervallen) (art. 8:73 Awb)

Bijgewerkt tot 01-01-2017

Schadevergoeding bij gegrondverklaring beroep Per 1 juli 2013 is dit artikel vervallen. Hieronder wordt de regeling beschreven zoals deze tot en met 30 juni 2013 gold. Dit wetsartikel gaf de mogelijkheid om, wanneer een besluit onrechtmatig werd verklaard, het bestuur tot schadevergoeding te veroordelen. Op 1 juli 2013 is voor dit artikel de verzoekschriftprocedure van titel 8.4 Awb in de plaats gekomen, zie de bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding wegens onrechtmatig beslu…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Erfgenaam heeft recht op immateriële schadevergoeding over periode voor overlijden erflater Instantie Hoge Raad Datum 19-02-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:252
Immateriële schadevergoeding na inhoudelijke afdoening in bezwaarfase Instantie Hoge Raad Datum 15-01-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:58
Erfopvolgers hebben recht op schadevergoeding wegens termijnoverschrijding Instantie Hoge Raad Datum 17-10-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:2981
Erfgenamen die procedure van erflater overnemen kunnen verzoeken om immateriële schadevergoeding bij lang duren procedure Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 28-01-2014 Nummer ECLI:NL:GHARL:2014:665
Geen schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn wegens gering financieel belang Instantie Hoge Raad Datum 29-11-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:1361
Schadevergoeding van ? 2.000 wegens overschrijding redelijke termijn bezwaar- en beroepfase met bijna 2,5 jaar Instantie Hoge Raad Datum 09-08-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:199
Hoge Raad geeft termijnen voor wanneer bezwaar- en beroepsfase tezamen onredelijk lang duren Instantie Hoge Raad Datum 22-03-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BX6666
Ook in belastinggeschillen kan een vergoeding van immateriële schade bij overschrijding van de redelijke termijn worden toegekend Instantie Hoge Raad Datum 10-06-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BO5046
HR 22 april 2005, nr 37984 Instantie Hoge Raad Datum 22-04-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AO9006

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Justitie en Veiligheid Datum 08-07-2014 Nummer 436935 Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-12-2013 Nummer BLKB2013/995M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-05-2011 Nummer BLKB2011/555M Samenvatting
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen