Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Afschrift Europese erfrechtverklaring (art. 27a Kw)

Bijgewerkt tot 13-10-2021

Het is mogelijk om de erfopvolging, voor zover deze erfopvolging betrekking heeft op registergoederen, in de openbare registers in te schrijven door overlegging van een gewaarmerkt afschrift van een Europese erfrechtverklaring (EVvE). Zie over art. 27a Kw ook de toelichting 'Europese Erfrechtverklaring'.

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 27a

  • 1

    Onverminderd artikel 27 kan ter inschrijving van erfopvolgingen die registergoederen betreffen, een gewaarmerkt afschrift van een Europese erfrechtverklaring als bedoeld in artikel 62, eerste lid, van de verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PbEU 2012, L 201), worden aangeboden, waaruit van de erfopvolging blijkt.

  • 2

    Het in het eerste lid bedoelde gewaarmerkte afschrift van een Europese erfrechtverklaring wordt ook aangeboden ter inschrijving van een legaat, executele of de benoeming van een beheerder van de nalatenschap als bedoeld in artikel 63 van de in het eerste lid bedoelde verordening.


Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Europese verklaring van erfrecht Bron - Type Internationaal privaatrecht Categorie Stroomschema’s en visuals
Het Kadaster Bron - Type Notaris en aanverwante instanties Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen