LOADING  

Beslag

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 9.2 - Echtscheiding
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 4.2 - Overdracht van goederen en afstand van beperkte rechten
Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten
Titel 1.1 - Koop: algemene bepalingen
Wet op het notarisambt
Titel 3 - De uitoefening van het notarisambt
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Titel 2.2 - Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen die geen registergoederen zijn
Titel 2.3 - Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging op onroerende zaken
Titel 3.4 - Van middelen tot bewaring van zijn recht


Derdengeldenrekening (art. 25 WNA)

Derdengeldenrekening

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Notarisambt, Beslag Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 april 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Een derdengeldenrekening vormt een gemeenschap in de zin van Titel 3.7 BW. Tot deze gemeenschap zijn gerechtigd de cliënten van de notaris, ieder voor zijn deel (art. 25 lid 3 Wna). De notaris is niet bevoegd over de gelden te beschikken zonder instemming van de gerechtigden. De notaris mag dan ook niet zonder toestemming van de cliënt het aan die cliënt toekomende deel van de derdengeldenrekening verrekenen met de declaratie voor zijn werkzaamheden (Kamer voor het Notariaat Den Haag 19 juni 2019, nr 19-03, ECLI:NL:TNORDHA:2019:14).
De storting op de derdengeldenrekening brengt op zichzelf beschouwd niet mee dat de cliënt geen rechthebbende meer is van het gestorte bedrag. Degene die gelden op een derdenrekening heeft gestort, wordt geacht rechthebbende te zijn tot die gelden. Zo heeft het bedrag van een agiostorting op de derdengeldenrekening van de notaris op 31 december 2012, dat vervolgens een aantal weken later naar de BV wordt overgemaakt, het vermogen van de rechthebbende niet verlaten op 31 december 2012 (HR 12 juli 2019, nr 18/04098, ECLI:NL:HR:2019:1177).

Omdat sprake is van een eenvoudige gemeenschap, bepaalt art. 25 lid 4 Wna dan ook, overeenkomstig art. 3:178 BW, dat een rechthebbende te allen tijde recht heeft op uitkering van zijn aandeel in het saldo van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.