Kennisbank voor het notariaat

Sanctiewetgeving en Wwft

Kennisdossier

In dit kennisdossier is een toelichting opgenomen over de Sanctiewet en de Wwft. Daarnaast zijn praktische verwijzingen opgenomen, onder meer naar de belangrijkste sanctielijsten en de Leidraad Financiële Sanctieregelgeving.

Wwft

2
Wwft in samenhang met overige regelgeving

Sanctiewet en Wwft
Wwft-Alerts (t/m 2022)

Wwft-Alert 2022 | 02
Verwijzingen voor de notaris

Informatie naleving Sanctiewet
Bureau Financieel Toezicht

Informatie Sanctiewet
KNB

Geconsolideerde sanctielijst EU
Europese Commissie

Geconsolideerde sanctielijst VN
Verenigde Naties

Nationale sanctielijst terrorisme
Rijksoverheid

Leidraad Financiële Sanctieregelgeving (inclusief addendum)
Rijksoverheid