Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Bewaarplicht cliëntenonderzoek (art. 33 Wwft)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

1 InleidingOp grond van art. 33 leden 1 en 2 Wwft moet een instelling de documenten en gegevens die zijn gebruikt bij de naleving van het cliëntenonderzoek vastleggen. Art. 33 lid 3 Wwft vormt de grondslag voor de bewaarplicht van deze documenten en gegevens.Het doel van de bewaarplicht is relevante informatie te kunnen verstrekken in een eventueel strafrechtelijk onderzoek.Op grond van de vastgelegde en bewaarde gegevens en documenten kan de toezichthouder beoordelen of een instelling (op…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 33

 • 1

  Een instelling die op grond van deze wet cliëntenonderzoek heeft verricht, of bij wie een cliënt is geïntroduceerd conform de procedure van artikel 5, legt op opvraagbare wijze de documenten en gegevens vast die zijn gebruikt voor de naleving van het bepaalde in artikel 3, tweede tot en met vierde lid, artikel 3a, eerste lid, artikel 6, eerste en tweede lid, artikel 7, tweede lid, en artikel 8, derde tot en met zesde en achtste lid.

 • 2

  Onder de documenten en gegevens, bedoeld in het eerste lid, zijn ten minste begrepen:

  • a.

   van natuurlijke personen, niet zijnde uiteindelijk belanghebbenden als bedoeld in artikel 1, eerste lid:

   • 1°.

    de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het adres en de woonplaats, dan wel de plaats van vestiging van de cliënt alsmede van degene die namens die natuurlijke persoon optreedt, of een afschrift van het document dat een persoonidentificerend nummer bevat en aan de hand waarvan de verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden;

   • 2°.

    de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan de identiteit is geverifieerd;

  • b.

   van natuurlijke personen, zijnde uiteindelijk belanghebbenden als bedoeld in artikel 1, eerste lid:

   • 1°.

    de identiteit, waaronder ten minste de geslachtsnaam en voornamen van de uiteindelijk belanghebbende; en

   • 2°.

    de gegevens en documenten die zijn vergaard op basis van de redelijke maatregelen die zijn genomen om de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende te verifiëren;

  • c.

   van vennootschappen of andere juridische entiteiten:

   • 1°.

    de rechtsvorm, de statutaire naam, de handelsnaam, het adres met huisnummer, de postcode, de plaats van vestiging en het land van statutaire zetel;

   • 2°.

    indien de vennootschap of andere juridische entiteit bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd, het registratienummer bij de Kamer van Koophandel en de wijze waarop de identiteit is geverifieerd;

   • 3°.

    van degenen die voor de vennootschap of juridische entiteit bij de instelling optreden: de geslachtsnaam, de voornamen en de geboortedatum.

  • d.

   van trusts of andere juridische constructies:

   • 1°.

    het doel en de aard van de trust of andere juridische constructie;

   • 2°.

    het recht waardoor de trust of andere juridische constructie wordt beheerst.

 • 3

  Een instelling bewaart de in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens op toegankelijke wijze gedurende vijf jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie of gedurende vijf jaar na het uitvoeren van de desbetreffende transactie.

 • 4

  Een instelling beschikt over systemen die haar in staat stellen onverwijld en volledig te reageren op vragen van de Financiële inlichtingen eenheid en van de toezichthoudende autoriteit, waaronder:

  • a.

   de vraag of zij met een bepaalde cliënt een zakelijke relatie onderhoudt of gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan het verzoek heeft onderhouden;

  • b.

   vragen over de aard van de relatie met de bedoelde cliënt.

 • 5

  De systemen, bedoeld in het vierde lid, voorzien in beveiligde kanalen die de vertrouwelijkheid van de in dat lid bedoelde verzoeken waarborgen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Cliëntenonderzoek Categorie Wwft

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Notaris berispt vanwege niet voldoen poortwachtersrol bij overdracht woning Instantie Kamer voor het notariaat Den Haag Datum 12-06-2024 Nummer ECLI:NL:TNORDHA:2024:9
Hoewel vastlegging beter had gemoeten, is BFT-klacht inzake poortwachtersrol ongegrond Instantie Kamer voor het Notariaat Amsterdam Datum 08-02-2024 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2024:4
Onvoldoende onderzoek bij aandelentransacties en oprichting Stichting-BV-structuren Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 18-11-2020 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2020:31

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Bewaarplichten Wwft Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Wwft