Kennisbank voor het notariaat

Meldingsplicht

Kennisdossier
Stroomschema’s en visuals

Bewaarplichten Wwft
Databank Wwft

Uittreksel regelgeving Wwft
Databank Wwft

Verwijzingen voor de notaris

Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties
BFT

Voorbeelden Wwft bij subjectieve indicator (Bijlage 1 bij Specifieke leidraad)
Bureau Financieel toezicht