Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Meldingsplicht (art. 16 Wwft)

Bijgewerkt tot 26-10-2023 Auteur De redactie

1 Meldingsplicht (art. 16 Wwft)1.1 Wettelijke basisDe Wwft berust op twee pijlers: het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Dit uitgangspunt is neergelegd in art. 2a lid 1 Wwft: ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering verricht een instelling cliëntenonderzoek en meldt zij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties. Ter uitwerking van het uitgangspunt van art. 2a lid 1 Wwft is in art. 16 lid 1 Wwft de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden nee…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 16

 • 1

  Een instelling meldt een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden, aan de Financiële inlichtingen eenheid.

 • 2

  Bij een melding als bedoeld in het eerste lid verstrekt de instelling de volgende gegevens:

  • a.

   de identiteit van de cliënt, de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden en, voor zover mogelijk, de identiteit van degene ten behoeve van wie de transactie wordt uitgevoerd;

  • b.

   de aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt en, voorzover mogelijk, van de overige in onderdeel a bedoelde personen;

  • c.

   de aard, het tijdstip en de plaats van de transactie;

  • d.

   de omvang en de bestemming en herkomst van de gelden, effecten, edele metalen of andere waarden die bij de transactie betrokken zijn;

  • e.

   de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt;

  • f.

   een omschrijving van de desbetreffende zaken van grote waarde bij een transactie boven de € 10.000;

  • g.

   aanvullende, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, gegevens.

 • 3

  In afwijking van het tweede lid verstrekt een instelling als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel o, de gegevens bedoeld in het tweede lid voor zover zij daarover beschikt, alsmede een beschrijving van de desbetreffende onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen.

 • 4

  De meldingsplicht, bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing indien:

  • a.

   een cliëntenonderzoek als bedoeld in artikel 3, eerste lid, niet leidt tot het in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, bedoelde resultaat of tot de uitvoering van de in artikel 3, veertiende lid, onderdeel a, bedoelde maatregelen, en er tevens indicaties zijn dat de desbetreffende cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;

  • b.

   een zakelijke relatie wordt beëindigd ingevolge artikel 5, derde lid, en er tevens indicaties zijn dat de desbetreffende cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme.

 • 5

  Bij een melding ingevolge het vierde lid verstrekt een instelling naast de gegevens, bedoeld in het tweede lid, een beschrijving van de redenen waarom het vierde lid van toepassing is.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Meldingsplicht Categorie Wwft

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Notaris berispt vanwege niet voldoen poortwachtersrol bij overdracht woning Instantie Kamer voor het notariaat Den Haag Datum 12-06-2024 Nummer ECLI:NL:TNORDHA:2024:9
Notaris berispt vanwege onvoldoende vervullen van poortwachtersrol en zorgen over inrichting notariskantoor Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 04-12-2023 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2023:55
Waarschuwing voor notaris en kandidaat-notaris die risicosignalen bij aandelenoverdrachten hebben genegeerd Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 19-09-2022 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2022:31
Tuchtrechtelijke maatregelen voor kandidaat-notaris en notaris vanwege negeren Wwft-risicosignalen bij aandelenoverdrachten Instantie Kamer voor het notariaat Den Haag Datum 15-07-2022 Nummer ECLI:NL:TNORDHA:2022:14
Wwft-boete voor notaris gematigd: verschil koopsom en WOZ-waarde in casu geen verhoogd risico Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum 27-07-2021 Nummer ECLI:NL:CBB:2021:793
Onvoldoende onderzoek bij aandelentransacties en oprichting Stichting-BV-structuren Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 18-11-2020 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2020:31
Notaris uit ambt ontzet door ernstig en langdurig tekortschieten in vervulling ambtsopdracht door risicovolle ABC-transacties Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 15-11-2019 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2019:64
Notaris heeft zich bij de oprichting van vier BV?s opgesteld als verlengstuk van cliëntwensen en onvoldoende invulling gegeven aan zijn poortwachterstaak Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 11-11-2019 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2019:55
Notaris strafrechtelijk veroordeeld door nalaten van vermelding ongebruikelijke transacties Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 27-05-2019 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2019:3768
Aangebrachte wijziging in ontwerpakte leidt tot zwaardere Belehrungsplicht notaris Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-01-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:40
Ruime strekking meldingsplicht art. 16 Wwft: iedere ongebruikelijke transactie behoort te worden gemeld Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum 05-11-2015 Nummer ECLI:NL:CBB:2015:363
Strafrechtelijke veroordeling voor notaris die meermaals ongebruikelijke onroerendgoedtransacties niet heeft gemeld Instantie Rechtbank Den Haag Datum 14-10-2015 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2015:12281
Notaris had opzettelijk in strijd met zijn verplichting op grond van de wet MOT ongebruikelijke transacties niet gemeld Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 27-02-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:633
Vertrouwen door notaris geschonden door na te laten om twee ongebruikelijke transacties te melden Instantie Rechtbank Den Haag Datum 21-10-2013 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2013:13969
Oneigenlijk gebruik van derdengelden Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-03-2009 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2009:BH5743
Laakbaar gehandeld door notaris door terugbetaling van het door zijn cliënt zonder tussenkomst gestort contant geld Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 01-11-2007 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8704

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De poortwachtersfunctie van de notaris nader bekeken Auteur(s) J. van der Weele Bron PE Notariaat 2024/4
Titel Peilmoment in kader van meldingsplicht ongebruikelijke transacties Auteur(s) V.H. Affourtit Bron JOR 2023/13

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties Bron BFT Type Wwft en sanctiewetgeving Categorie Verwijzingen voor de notaris
Voorbeelden Wwft bij subjectieve indicator (Bijlage 1 bij Specifieke leidraad) Bron Bureau Financieel toezicht Type Wwft en sanctiewetgeving Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Wwft