Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Wwft-beleid (art. 2c + 2a Wwft)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

1 Wwft-beleid1.1 Risicomanagement: kantoorbeleid moet zijn gebaserd op uitkomsten KRADe resultaten van de risicoanalyse op kantoorniveau (art. 2b Wwft) moet het kantoor in staat stellen haar Wwft-beleid vorm te geven. Er moet beleid, bestaande uit gedragslijnen, procedures en maatregelen, worden opgesteld om de geïdentificeerde risico’s te beperken en effectief te beheersen (art. 2c Wwft). 1.2 Inhoud Wwft-beleidHet beleid heeft in elk geval betrekking op de naleving van de bepal…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 2a

 • 1

  Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verricht een instelling cliëntenonderzoek en meldt zij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties overeenkomstig de bij of krachtens de hoofdstukken 2 en 3 gestelde regels. Daarbij besteedt een instelling bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengen.

 • 2

  Een instelling treft adequate maatregelen ter voorkoming van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme die kunnen ontstaan door het gebruik van nieuwe technologieën in het economisch verkeer.


Artikel 2c

 • 1

  Een instelling beschikt over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme en de risico’s die zijn geïdentificeerd in de meest recente versies van de supranationale risicobeoordeling en de nationale risicobeoordeling te beperken en effectief te beheersen.

 • 2

  De gedragslijnen, procedures en maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn evenredig aan de aard en de omvang van de instelling en hebben ten minste betrekking op de naleving van de bepalingen in hoofdstuk 1, paragraaf 1.2, 1.3, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 en hoofdstuk 5.

 • 3

  De gedragslijnen, procedures en maatregelen behoeven de goedkeuring van de personen die het dagelijks beleid van een instelling bepalen.

 • 4

  Een instelling draagt zorg voor een systematische toetsing van de gedragslijnen, procedures en maatregelen en draagt waar nodig zorg voor een bijstelling hiervan.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Risicomanagement Categorie Wwft

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Notarissen berispt wegens op ondeugdelijke wijze invulling geven aan Wwft-verplichtingen op kantoor Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 18-03-2019 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2019:2
Notaris twee weken geschorst wegens onvoldoende onderzoek naar aandelenoverdrachten taxibedrijven die mogelijk duidden op faillissementsfraude Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 01-03-2018 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2018:4

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Handvat Wwft-beleid Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Wwft